blindiphone.pl | aplikacje, podcasty oraz poradniki produktów firmy Apple dla osób niewidomych i słabowidzących

Jesteśmy również dostępni na WhatsApp!Zapraszamy na nasze grupy iPhone oraz Blind System, które są oparte na aplikacji WhatsApp

Na liście iPhone Są poruszane wszystkie tematy związane z produktami firmy Apple. Lista Blind System jest grupą o dowolnej tematycę technicznej. Reasumując, każdy u nas znajdzie coś dla siebie!

Jeśli mają państwo jakieś pytania to na grupach można śmiało je zadać. Jesteśmy po to, aby pomagać.

Aby dołączyć, należy zapoznać się z regulaminem grup, który zamieszczony jest poniżej a następnie kliknąć w poniższy link.

Grupa iPhone

Grupa Blind System

Aplikacja WhatsApp dostępna jest na system IOS, można ją pobrać klikając na swoim telefonie w poniższy link.

https://itunes.apple.com/us/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8

Posiadacze systemu Android powinni kliknąć w odnośnik poniżej.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=pl

Aplikacja również jest dostępna na systemy operacyjne Windows. Można ją pobrać klikając w ten link.

WhatsAppSetup.exe

Aby korzystać na Windows, należy zeskanować kod QR oraz zezwolić w swoim telefonie na korzystanie z aplikacji.

Aby WhatsApp działał prawidłowo, po instalacji na swoim smartfonie musimy zarejestrować swój numer telefonu, który będzie TZW naszym identyfikatorem.Serdecznie zapraszamy.

Regulamin grup iPhone oraz Blind System

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług

grup iPhone i Blind System,

które zostały założone w oparciu o aplikację WhatsApp. Administratorami są Łukasz Karpowicz, Piotr Tarasewicz oraz Sebastian Zuber. Grupa iPhone została utworzona w 2015 roku, natomiast Blind System powstała w roku 2018. Służą one do prowadzenia nieodpłatnej pomocy między użytkownikami.

§1 Definicje.

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. Grupy/listy – użytkownicy zebrani w jeden katalog dostępne przez aplikację WhatsApp, w ramach którego Administratorzy świadczą usługi drogą elektroniczną

zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin – niniejsze zasady.

3. Do naszego grona może dołączyć każdy (warunkiem jest przestrzeganie niniejszego regulaminu), wystarczy tylko kliknąć na swoim telefonie w aplikacji WhatsApp w odpowiedni odnośnik:

iPhone:

Click

Blind System:

Click

Przy czym można dołączyć do dowolnej bądź do obydwu list.

§2 Postanowienia Ogólne.

  1. Po dołączeniu należy powiedzieć parę słów o sobie, po to, by pozostali mieli świadomość, jaki nowy uczestnik doszedł. Po dopisaniu się na jedną lub obie listy, osoba ma 24 godziny na to, by się przedstawić.

W razie braku jakiejkolwiek aktywności w tym czasie, numer będzie traktowany jako spam i zostanie usunięty.

2. Nagrywane wiadomości powinny być zawarte w rozsądnym zakresie czasu tak, aby nie były zbyt długie, to znaczy nie powinny przekraczać 4 minut. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba tłumaczy jakieś ważne zagadnienie lub ma to jakąś istotną wartość na przyszłość, dopuszcza się dłuższą wiadomość z zastrzeżeniem, że będzie ona merytorycznie zwięzła i konkretna. Lepiej jest nagrać kilka krótszych, niż jedną długą; używajmy wątkowania. Ten, kto naruszy niniejszy punkt regulaminu, dostanie ostrzeżenie, w razie nagminnych powtórek zostanie usunięty z grupy, na której do tego doszło.

3. Na początku nagrywanej wiadomości prosimy o podanie tematu (czego dotyczy). Dzięki temu każdy będzie mógł decydować, czego chce słuchać - każdy z nas ma inne zwyczaje i zainteresowania.

4. Dbamy o przyjazną atmosferę, jeżeli ktoś będzie robił wszystko, by ją zepsuć dostanie ostrzeżenie. Jeśli to nie pomoże, taka osoba zostanie niezwłocznie usunięta z grona użytkowników.

5. Wszelkie nieporozumienia starajmy się załatwić między sobą w prywatnych wiadomościach w sposób pokojowy lub zgłaszając uwagi do administracji. Niestosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkować ostrzeżeniem!

6. Definitywnie zakazane jest obrażanie użytkowników, taka obraza podlega pod artykuł prawny. Osoba, która czuje się obrażona przez innego uczestnika grupy, ma prawo złożyć doniesienie z powództwa cywilnego na podstawie art. 212 § 1 k.k. Za przestępstwo zniesławienia odpowiada ten, kto pomawia inną osobę. Zniesławienie jest przestępstwem powszechnym. Sprawcą omawianego przestępstwa może być każdy, kto jest zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej – tzn. jest poczytalny i ukończył 17 rok życia. Należy pamiętać również o tym, iż dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia, czy pomawiające zarzuty rzeczywiście spowodowały poniżenie lub narażenie na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Wystarczy, aby zniesławiająca informacja była obiektywnie zdatna do wywołania takiego skutku, czyli inaczej mówiąc narażała daną osobę na poniżenie w środowisku czy narażenie na utratę zaufania.

7. Na grupie iPhone mogą być poruszane tylko i wyłącznie tematy związane z produktami firmy Apple oraz urządzeniami, które stanowią z nimi integralną więź. Przez integralną więź ma się na myśli, iż dane urządzenie jest w jakiś sposób powiązane z którymkolwiek produktem z Coupertino.

Użytkownik, który będzie wykraczał poza daną tematykę, dostanie żółtą kartkę, jeśli nie wyciągnie wniosków i zrobi to ponownie, dostaje kartkę czerwoną i zostaje usunięty w trybie natychmiastowym bez odwołania.

Inne tematy techniczne niezwiązane z firmą Apple mogą być poruszane na grupie Blind System.

8. Czas trwania ostrzeżenia wynosi 60 dni. Po ich upływie, jeśli uczestnik nie dostanie drugiego ostrzeżenia, którego konsekwencją jest czerwona kartka, będzie miał tak zwane czyste konto.

9. Wrzucanie linków do zewnętrznych artykułów i aplikacji jest dozwolone. Wymagany jest jednak opis czego dany artykuł lub aplikacja dotyczy, może być on w formie wiadomości głosowej lub tekstowej. Linki zewnętrzne również należy wysyłać na odpowiednią listę tak, aby nie złamać punktu siódmego niniejszych zasad.

10. Prosimy o powstrzymanie się od komentarzy w sytuacji, gdy jeden z administratorów zwróci użytkownikowi uwagę, że nie stosuje się do regulaminu. Prawo do wypowiedzi ma jedynie osoba, do której była skierowana wiadomość w celu wyjaśnienia nieporozumienia. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych sporów oraz spamu.

11 Jesteśmy również dostępni w sieci pod adresem

http://www.blindiphone.pl

Na stronie znajdują się aplikację na system iOS, artykuły, newsy, podcasty, poradniki oraz programy na system Windows, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym funkcjonowanie. Wszelkie propozycje, sugestię lub uwagi dotyczące witryny internetowej należy kierować pod adres mailowy

luki373737@o2.pl

12. Dozwolone jest zamieszczanie informacji o sprzedawanych przez nas przedmiotach. Pragniemy jednak podkreślić, iż administracja nie odpowiada w tym przypadku za przeprowadzane przez użytkowników transakcję, z wyjątkiem tych, dokonywanych przez osoby administrujące grupami. Zakazuje się sprzedaży produktów, które są niezgodne z polskim prawem. Za nieprzestrzeganie punktu 12 regulaminu grozi usunięcie.

13. Starajmy się wypowiadać w miarę składnie tak, by inni nas zrozumieli. Nie ma sensu mieć pretensji o to, że nikt nie odpowiedział na zadane przez nas pytanie. Każdy ma swoje życie prywatne i nie spędza na WhatsAppie 24 godzin na dobę. Prosimy również o powstrzymanie się od różnego rodzaju przekleństw. Są to grupy otwarte dla każdego, a co za tym idzie mogą być wśród nas osoby niepełnoletnie.

14. Udzielana pomoc jest darmowa, jeżeli ktoś będzie żądał zapłaty, dostanie ostrzeżenie, jeśli nie wyciągnie wniosków i zrobi to ponownie, zostanie usunięty.

15. Nie wrzucamy linków do innych grup. Wszystkie one znajdują się w spisie pod adresem

http://www.opisujemy.pl/grupy/

16. Prosimy nie używać nagminnie opcji kasowania wiadomości. Jeśli uznajecie, iż nagranie nie nadaje się do publikacji, możecie je przerwać w trakcie, klikając przycisk anuluj i zarejestrować ponownie. Administracja zdaje sobie sprawę, że mogą zdarzyć się pomyłki, nieoczekiwane sytuacje itp., dlatego określa limit takich pomyłek na dwie w ciągu trzech dni, dla jednego użytkownika, na jednej grupie bez względu na to, czy należy on do obu, czy tylko do jednej. Punkt ten będzie mocno respektowany przez administratorów!§3 Postanowienia końcowe.

1. Administracja nie odpowiada za numery telefonów innych użytkowników. Dołączający zdaje sobie sprawę, iż jest to grupa publiczna i wyraża zgodę na ujawnianie swojego numeru pozostałym jej uczestnikom.

2. W razie nękania przez drugą osobę możemy złożyć doniesienie w trybie publicznoskargowym na wniosek pokrzywdzonego, na podstawie art. 190a k.k. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto, przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Tej samej karze podlega również ten, kto, wykorzystuje wizerunek lub inne dane osobowe osoby pod którą się podszywa, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Ustawodawca zastrzega jednak w §3 karę surowszą niż karę do 3 lat pozbawienia wolności w przypadku kiedy następstwem wyżej wymienionych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. Wówczas sprawca podlega karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

3. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:

a. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu grup.

b. konieczności dostosowania działania list i zapisów zasad do nowych przepisów prawa.

4. O zamiarze zmiany regulaminu Administracja zawiadamia Użytkownika, udostępniając treść nowego na internetowej stronie serwisu, na której grupa jest reklamowana, pojawi się on również pod adresem

http://www.blindiphone.pl/regulamin.php

oraz zostanie umieszczony na listach.

5. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o nich.

6. Jeżeli użytkownik nie będzie respektował nowych zasad, które wejdą w życie po zatwierdzeniu przez administrację, powinien opuścić obie listy.

7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, jest prawo polskie.

iPhone, blind system Dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu z poniższej listy:

Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:
AudaCity Elten Firefox Firefox+webvisum FreeVideoFlipAndRotate Google Drive Kodi dla niewidomych MediaCreationTool Windows10Upgrade Onedrive pazera free audio extractor Setup-Dictate TapinRadio TeamViewer waltr winproductkey NVDA_2018 revouninstaller iCloudSetup WhatsAppSetup Windows Kaspersky Internet Security 2019 CDex

Copyright 2018 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl