Instalacja/aktualizacja windows 10

Uaktualnianie i instalacja systemu Microsoft Windows 10

Jak zapewne wiecie, Microsoft na początku października wydał nową, oficjalną kompilacje Windows 10 w wersji 1809. Można ją uaktualnić lub zainstalować od nowa na kilka sposobów. Sposób pierwszy, czekając, aż pojawi się ona w naszym Windows update, jednak my nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ po co tyle czekać?

Firma Microsoft wydała proste narzędzia, które umożliwiają łatwe uaktualnianie systemu oraz jego prostą instalację od zera. Osoby niewidome powinni wiedzieć też o tym, iż od jakiegoś czasu mogą sami bez pomocy osób widzących taki system zainstalować. Po wciśnięciu kombinacji klawiszowych control+ Windows+ Enter po uruchomieniu instalatora, wbudowany narrator odczyta nam niemal każdy etap instalacji. Dodajmy, że każda nowa wersja systemu Windows 10 jest objęta wsparciem producenta przez około 18 miesięcy i później koniecznie trzeba zainstalować aktualizację. To też oznacza przy okazji, że wraz z pojawieniem się October Update (1809) zakończone zostaje wsparcie dla Anniversary Update (1607).

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji w Windows 10, należy:
  • włączyć Ustawienia,
  • wybrać kategorię Aktualizacje i zabezpieczenia,
  • (w karcie Windows Update) kliknąć Sprawdź aktualizacje.

Jeżeli łatka będzie gotowa, jej pobieranie rozpocznie się automatycznie – wybór, czy aktualizować system od razu, czy później, należy do użytkownika.

Pamiętajcie również o tym, iż przed aktualizacją systemu warto jest utworzyć kopię zapasową swoich najważniejszych danych, to tak dla pełnego bezpieczeństwa.

Jakie nowości oferuje nam najnowsza kompilacja systemu Windows 10 w wersji 1809?

Kolejna aktualizacja funkcji dla systemu Windows 10, znana jako wersja 1809 (i nazwa kodowa Redstone 5), oferuje wiele nowych funkcji i ulepszeń systemu operacyjnego i komfortu użytkowania. Jeśli jesteście ciekawi, poniżej przedstawiamy kompletny dziennik zmian szczegółowo opisujący wszystkie nowe, godne uwagi zmiany i ulepszenia pojawiające się w tej wersji.

Powłoka systemu Windows

Eksplorator plików ma teraz ciemny motyw, gdy tryb ciemny jest włączony w Ustawieniach.

Możesz teraz nazwać foldery online w menu Start.

Dodano nową funkcję "bezpiecznego usuwania", która zawiera listę otwartych aplikacji, które mogą wykorzystywać zewnętrzny GPU podłączony za pośrednictwem Thunderbolt 3.

Powiadomienia w Centrum akcji mają teraz efekt wejścia, gdy Centrum akcji jest otwarte.

Przeprojektowane doświadczenie wycinania jest dostępne i można do niego przejść przez WIN + SHIFT + S.

Snips przedstawi teraz powiadomienie, które otworzy się na Screen Sketch, który jest teraz dedykowaną aplikacją.

Możesz teraz skonfigurować peryferia pióra, aby pobrać fragment naciskając przycisk.

Przycisk Print Screen może być teraz skonfigurowany do otwierania Sketch Sketch.

Dodano nową akcję "Wycinania danego fragmentu" do szybkich akcji w Centrum akcji.

Skopiowane treści można teraz oglądać w nowym schowku, dostępnym z WIN + V, który można również zsynchronizować z chmurą i między urządzeniami.

Istnieją teraz trzy różne tryby, które można wybrać podczas bezprzewodowego wyświetlania ekranu, a tryby te to gry, wydajność i tryby wideo.

Użytkownicy, którzy po raz pierwszy przejdą na tę wersję, zostaną powitani z interfejsem użytkownika po OOBE, który poprowadzi użytkownika przez konfigurację nowych funkcji dodanych w tej wersji.

Pasek gier został przeprojektowany z nowymi funkcjami, w tym przeglądem wydajności systemu i nie tylko.

Wyszukiwanie będzie teraz zapewniało łącze do pobierania dla programów wyszukanych online.

Możesz teraz używać Windows Mixed Reality bez monitora.

Pamięć masowa może teraz przełączać pliki na "tylko online", jeśli nie były dostępne po określonej liczbie dni, oszczędzając miejsce na dysku lokalnym.

Użytkownicy pióra mogą teraz drukować bezpośrednio w polach tekstowych domyślnie.

Użytkownicy mogą teraz oglądać rzeczywisty świat podczas korzystania z Windows Mixed Reality za pomocą wbudowanego w aparat zestawu słuchawkowego.

Emoji 11 jest już dostępny.

Pasek gier jest teraz dostępny na liście aplikacji w menu Start.

Ustawienia systemu Windows

Urządzenia peryferyjne Bluetooth będą teraz wyświetlać swój procent baterii w Ustawieniach.

Użycie danych zostało zaktualizowane o informacje o korzystaniu z roamingu.

Możesz teraz ustawić mysz na środku ekranu podczas używania narzędzia Magnifier.

Narzędzie Lupa może teraz zostać zwiększone o 5 lub 10 procent.

Focus Assist włącza się teraz bez względu na to, w którą grę grasz.

Właściwości urządzenia dźwiękowego zostały teraz zintegrowane z aplikacją Ustawienia.

Ustawienia będą teraz sugerować typowe pytania zadawane przez użytkowników i przedstawiać odpowiedzi na pasku bocznym.

Ustawienia zawierają teraz wskazówki i sugestie na stronie głównej.

Możesz teraz zastąpić domyślne ustawienia formatu regionalnego, takie jak Kalendarz, Pierwszy dzień tygodnia, Data, Czas i Waluty.

SwiftKey zasila teraz ekran i współpracuje z dotykowymi klawiaturami.

Pisanie spostrzeżeń jest teraz dostępne w aplikacji Ustawienia.

Możesz teraz zwiększyć rozmiar tekstu niezależnie od ogólnych opcji skalowania wyświetlacza w Ustawieniach.

Nowa kolorowa strona systemu Windows HD jest teraz dostępna w obszarze Ustawienia wyświetlania, które umożliwiają konfigurowanie ustawień HDR.

System Windows obsługuje teraz sekundy przestępne.

Usługa Windows Update będzie teraz używać uczenia maszynowego do określenia, kiedy ma instalować, lub nie instalować aktualizacji.

Microsoft Edge

Microsoft Edge ma teraz subtelny cień kart.

Menu rozwijane ustawień w Edge zostało przeprojektowane z ikonami dla każdej opcji.

Okienko ustawień Edge zostało przeprojektowane tak, aby wyglądało jak obszar Hub.

Edge może teraz kontrolować, czy wideo może być automatycznie odtwarzane na stronie internetowej.

Wygląd już teraz oferuje więcej motywów w Edge.

W widoku Odczyt teraz dostępna jest ostrość liniowa, która pomaga poprawić ostrość podczas czytania artykułu.

Edge poprosi Cię o zapisanie informacji o karcie podczas wypełniania formularzy związanych z rozliczeniami.

Dostępna jest nowa ikona plików PDF.

Czytnik PDF ma zaktualizowany pasek narzędzi z dodatkowymi opcjami, w tym "dodaj notatki".

Możesz teraz przypiąć / odpiąć pasek narzędzi w górnej części dokumentu PDF.

Twoje najlepsze strony w Edge są teraz wymienione w menu Jumplist Edge.

Microsoft Edge posiada teraz interfejsy API uwierzytelniania internetowego do logowania się do stron internetowych z Windows Hello.

Możesz teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy w pliki do pobrania, aby "wyświetlić je w folderze".

Możesz teraz skonfigurować automatyczne sterowanie odtwarzaniem multimediów dla każdej witryny.

Możesz teraz wyszukiwać definicje słów w widoku czytania, książkach i plikach PDF

Edge oferuje teraz nowe zasady dla administratorów IT do konfiguracji.

Filtr XSS został wycofany.

Zaktualizowano Centrum Microsoft Edge, aby teraz mieć akrylową szybę nawigacyjną.

Możesz teraz odświeżyć okienko Książki w Microsoft Edge, wykonując gest przyciągania.

Po przypięciu książek do opcji przenieś do Microsoft Edge zobaczysz kafelek na żywo, który przechodzi między okładką książki a bieżącym postępem realizacji.

Podczas drukowania plików PDF z Microsoft Edge dostępna jest nowa opcja wyboru skali wydruku (Rzeczywisty rozmiar lub Dopasuj do strony).

Kiedy naciśniesz F1 w Microsoft Edge, przejdziesz teraz do strony wsparcia Microsoft Edge, a nie jak wcześniej do wskazówek Microsoft Edge.

Gdy karta w Microsoft Edge odtwarza dźwięk, ikona głośności na karcie będzie podświetlona, gdy najedziesz na nią myszą.

Po otwarciu plików lokalnych (takich jak pliki PDF) w Microsoft Edge pliki te będą teraz wyświetlane w sekcji Historia.

Można ustawić Microsoft Edge tak, że nawet jeśli karta nie odtwarza aktywnie dźwięku, teraz będzie można ją z wyprzedzeniem wyciszyć z menu kontekstowego, klikając prawym przyciskiem myszy daną kartę.

Aplikacje systemowe

Aplikacja "Twój telefon" jest teraz dostępna i synchronizowana z Androidem i iPhonem w celu udostępniania zdjęć, powiadomień, rozmów SMS i innych.

Możesz teraz wyszukiwać ważne daty za pomocą aplikacji Kalendarz.

Kalkulator systemu Windows poprawnie oblicza pierwiastki kwadratowe dla uzyskania idealnych wyników.

Nazwa Centrum bezpieczeństwa programu Windows Defender została zmieniona na "Zabezpieczenia systemu Windows", zawiera także funkcję Fluent Design.

Ntatnik posiada teraz końcówki linii Unix / Linus (LF) i zakończenia linii Macintosh (CR.)

Funkcja Znajdź / zamień jest teraz dostępna w Notatniku.

Możesz teraz powiększyć widok tekstu bezpośrednio w Notatniku.

Numery linii działają teraz z zawijaniem słów.

Możesz teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć tekst "Szukaj w Bing" bezpośrednio z Notatnika.

Tryb skanowania Narratora obsługuje teraz zaznaczanie zawartości w Microsoft Edge, Word, Outlook, Mail oraz w większości aplikacjach tekstowych.

Skype Universal został przeprojektowany i zaktualizowany o nowe funkcje.

Menedżer zadań ma teraz zakładki "zużycie energii" i "trend zużycia energii".

Różne zmiany i poprawki

Aplikacje działające w systemie Windows Mixed Reality mogą teraz korzystać z interfejsu API.

Zaktualizowano także "Zaawansowane ustawienia grafiki" w zakładce Ustawienia wyświetlania, aby bez żadnego problemu móc dostać się do "Ustawień grafiki".

Gdy głośność zostanie wyciszona do zera, ikony głośności na stronie Ustawienia dźwięku również będą teraz wyświetlane jako wyciszone.

Po najechaniu kursorem myszy na ikonę Windows na pasku zadań pojawi się etykietka narzędzia Start.

Zaktualizowano wygląd panelu pisma ręcznego, aby przycisk usuwania był teraz przyciskiem najwyższego poziomu. Przycisk do przełączania języków znajduje się teraz w menu "...".

Jeśli przejdziesz do ustawień pióra i atramentu systemu Windows, znajdziesz nową opcję, dzięki której pióro będzie się zachowywało jak mysz zamiast przewijać ekran.

Wprowadzono pewne poprawki poprawiające jakość dźwięku podczas nagrywania klipów za pomocą paska gier (WIN + G).

Wprowadzono obsługę podglądu plików cookie tej samej witryny w Microsoft Edge i Internet Explorer 11.

RSAT jest teraz funkcją na żądanie.

Aby poprawić wykrywalność, przenieśliśmy ustawienia optymalizacji, by teraz można je było bezpośrednio wyświetlić jako kategorię w obszarze Ustawienia> Aktualizacji i zabezpieczeń.

Korzystając z klawiatury dotykowej, zobaczysz, że przycisk schowka jest teraz zawsze widoczny w okienku danej aplikacji. Dotknięcie go spowoduje wyświetlenie historii Twojego schowka, w której możesz przeglądać i wklejać elementy.

Azure Active Directory i użytkownicy Active Directory korzystający z Windows Hello for Business mogą teraz używać danych biometrycznych do uwierzytelniania w sesji zdalnego pulpitu.

Aplikacja Telefon jest domyślnie przypięta do pulpitu.

instalacja/ aktualizacja systemu Windows 10

Narzędzia za pomocą których można uaktualnić lub zainstalować najnowszą wersję systemu są 2, jak już wspomnieliśmy powyżej.

Pierwsze z nich posiada nazwę | Windows10Upgrade w wersji 9252 i służy jedynie do uaktualniania naszego systemu. Sam wczoraj za pomocą tego narzędzia przeprowadzałem takową aktualizację na swoim laptopie.

Drugie natomiast o nazwie MediaCreationTool1809 jest przeznaczone zarówno do uaktualniania komputera jak i tworzenia obrazu systemowego na płytę DVD lub pendrive, aby zainstalować system totalnie od początku.

Oba narzędzia są dostępne do pobrania w odnośnikach poniżej. Wybór należy do użytkownika, z którego najlepiej będzie mu skorzystać. Oba są bardzo proste w obsłudze.
MediaCreationTool
Windows10Upgrade

iPhone, blind system Dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu z poniższej listy:

Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:
AudaCity Elten Firefox Basilisk portable Firefox+webvisum FreeVideoFlipAndRotate Google Drive Kodi dla niewidomych MediaCreationTool Windows10Upgrade Onedrive pazera free audio extractor Setup-Dictate TapinRadio TeamViewer waltr winproductkey NVDA_2018 revouninstaller iCloudSetup WhatsAppSetup Windows Kaspersky Internet Security 2019 CDex

Copyright 2018 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl