blindiphone.pl | aplikacje, podcasty oraz poradniki produktów firmy Apple dla osób niewidomych i słabowidzących

Skróty klawiszowe w NVDA


Klawisz NVDA będzie używany przez większość poleceń.

Klawisz NVDA jest to klawisz Insert znajduje się on obok klawiszy delete, home, end, page up i page down.

Drugi klawisz NVDA znajduje się na klawiaturze numerycznej jest to klawisz zero. NVDA może również zostać skonfigurowany tak, że klawisz KapsLok może być użyty jako klawisz NVDA (użyteczne w przypadku komputerów przenośnych).


Ogólne polecenia


Kontrol: Przerwanie mowy

NVDA+1: Włącza i wyłącza samouczek klawiatury.

NVDA+T: Tytuł aplikacji. Oznajmia tytuł bieżącej aplikacji lub okna znajdującego się aktualnie na wierzchu. Jeżeli naciśniesz dwukrotnie, literuje tytuł. Jeżeli naciśniesz trzykrotnie, kopiuje tytuł do schowka

NVDA+B: Oznajmia nazwę obiektu. Wypowiada nazwę okna (obiektu), które aktualnie znajduje się na wierzchu.

NVDA+N: Główne menu programu NVDA.

NVDA+Q: Zamyka NVDA.

NVDA+F12: Oznajmia czas i datę. Jedno naciśnięcie, informuje o aktualnym czasie. Dwukrotne naciśnięcie, informuje o aktualnej dacie

NVDA+End: Odczytuje tekst na pasku statusu w aktualnej aplikacji. Czyta tekst paska statusu aktualnej aplikacji i przenosi na niego kursor przeglądania


NVDA+Shift+B: Podaje stan baterii. Oznajmia stan baterii i pozostały czas jeżeli zewnętrzne zasilanie jest niepodłączone


NVDA+5: Przełącza automatyczne oznajmianie zmian treści. Przełącza oznajmianie dynamicznych zmian treści takich jak np. tekst w oknach dosowskich (konsola).


NVDA+1-8: Włączanie, wyłączanie różnych opcji (oznajmia nazwę opcji).


NVDA+Tab: Oznajmia obiekt wskazany przez fokus (wybrany).


NVDA+F2: Przepuszczony skrót klawiszowy. Następny naciśnięty skrót klawiszowy, nie będzie brany pod uwagę przez NVDA. Zostanie on przepuszczony do systemu i wykona funkcję przewidzianą dla niego przez Windows.

Shift+NVDA+strzałka w górę: Oznajmia aktualne zaznaczenie. Oznajmia aktualne zaznaczenie w edycji i kontroli dokumentów. Oznajmia jeżeli nie zaznaczony.


NVDA+strzałka w górę: Oznajmia aktualny wiersz. Czyta wiersz w którym jest aktualnie kursor, naciskając ten klawisz dwukrotnie to wiersz ten zostanie przeliterowany.


NVDA+strzałka w dół: Czyta od kursora do końca tekstu. Czyta od kursora systemowego do końca tekstu, przesuwając kursor systemowy za sobą wiersz po wierszu.


NVDA+F1: Podgląd logów NVDA. Informacje o aktualnym obiekcie. Odczytuje niektóre informacje o aktualnym obiekcie nawigatora. Są to głównie informacje użyteczne dla programistów takie jak: identyfikator kontrolki, nazwa klasy czy teksty wewnętrzne


NVDA + C: Odczytuje zawartość schowka systemowego zawierającego do tysiąca znaków. Jeżeli w schowku jest dłuższy tekst usłyszysz odpowiedni komunikat.


NVDA + F9: Początek zaznaczania. W dokumentach lub na stronach internetowych miejsce w którym aktualnie znajduje się kursor systemowy NVDA potraktuje jako początek zaznaczania.


NVDA + F10: Koniec zaznaczania. W dokumentach lub na stronach internetowych miejsce w którym znajduje się aktualnie kursor systemowy NVDA potraktuje jako punkt końca zaznaczania jednocześnie skopiuje zaznaczony fragment do schowka.


Przydatne elementy konfiguracji NVDA


Kontrol+NVDA+strzałka w lewo: Poprzednie ustawienia syntezatora.


Kontrol+NVDA+strzałka w prawo: Następne ustawienia syntezatora


Kontrol+NVDA+strzałka w górę: Zwiększa aktualnie aktywne ustawienie mowy syntezatora.


Kontrol+NVDA+strzałka w dół: Zmniejsza aktualnie aktywne ustawienie mowy syntezatora.

Kontrol+NVDA+S: Okno wyboru syntezatora.

Sterowanie obiektem nawigatora


NVDA+numeryczny 5: Informuje o aktualnym obiekcie nawigatora lub, jeżeli klawisz trzykrotnie zostanie naciśnięty, kopiuje nazwę i wartość aktualnego obiektu nawigatora do schowka.


Shift+NVDA+numeryczny 5: Oznajmia wysokość, szerokość i położenie bieżącego obiektu nawigatora.


Kontrol+Shift+NVDA+numeryczny 5: Oznajmia gdzie znajduje się aktualny obiekt nawigatora informując o jego każdym poprzedniku.


NVDA+numeryczny Enter: Wykonuje domyślną akcję na aktualnym obiekcie nawigatora (na przykład: jeżeli jest to przycisk, to zostanie on naciśnięty).


NVDA+numeryczny Slesz: Sprowadza kursor myszy do nawigatora


NVDA+numeryczna Gwiazdka: Sprowadza obiekt nawigatora do wskaźnika myszy


numeryczny Slesz: Kliknij lewy przycisk raz w aktualnej pozycji myszy.


numeryczna Gwiazdka: Kliknij prawy przycisk raz w aktualnej pozycji myszy.


numeryczny Plus: Czyta od kursora przeglądania do końca. Czyta od kursora przeglądania do końca aktualnego tekstu, przesuwając kursor przeglądania za sobą.


NVDA+numeryczny plus: Odczytuje wszystkie obiekty za obiektem nawigatora Odczytuje wszystkie obiekty znajdujące się za obiektem nawigatora w kolejności przepływu.


Odczytywanie obiektów


numeryczny 2: Czytaj znak.

NVDA+F: Oznajmia formatowanie na aktualnej pozycji w dokumencie.


Wiele innych podstawowych z systemu Windows – patrz skróty klawiszowe Windows (przemieszczanie po tekście: strzałki, Kontrol + strzalki lewo, prawo – po słowach, PageUp, PageDown - stronami, zaznaczanie z SHIFT ... )


Polecenia wirtualnego bufora dla przeglądarki Firefox

(większość powinna działać z Internet Explorerem)


NVDA+Spacja: Przełącza między trybem przeglądania a trybem edycji, w trybie edycji, klawisze zostaną przepuszczone do aplikacji. Pozwala to bezpośrednio oddziaływać na sterowanie, natomiast w trybie przeglądania, możesz poruszać się kursorem po dokumencie za pomocą klawiszy szybkiej nawigacji.


Kontrol+NVDA+F: Znajdź. Przeglądarki używają również skrótu: Kontrol+F.

NVDA+F3: znajdź następne

NVDA+F7: lista łączy, (nie obsługiwane w Internet Explorer)


Klawisze wirtualnego bufora do szybkiego przemieszczania się po następnych elementach danego typu, (klawisz Shift służy do poruszania się w wstecz):


H: nagłówek

L: lista

I: element listy

T: tabela

K: łącze

P: blok cytatu (używany tylko w starym wirtualnym buforze, w nowym wirtualnym buforze użyj Kontrol+strzałka w górę lub strzałka w dół)

F: pole formularza

U: nie odwiedzone łącze

V: odwiedzone łącze

E: pole edycyjne

B: przycisk

X: pole wyboru

C: pole kombi

R: przełącznik

Q: blok cytatu

S: separator

M: ramka

G: grafika

od 1 do 6: Nagłówki 1 - 6 (każdy klawisz odpowiada za odpowiedni nagłówek)iPhone, blind system Dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu z poniższej listy:

Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:
AudaCity Elten Firefox Firefox+webvisum FreeVideoFlipAndRotate Google Drive Kodi dla niewidomych MediaCreationTool Windows10Upgrade Onedrive pazera free audio extractor Setup-Dictate TapinRadio TeamViewer waltr winproductkey NVDA_2018 revouninstaller iCloudSetup WhatsAppSetup Windows Kaspersky Internet Security 2019 CDex

Copyright 2018 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl