blindiphone.pl | aplikacje, podcasty oraz poradniki produktów firmy Apple dla osób niewidomych i słabowidzących

Klawisze

Czynność

Klawisze funkcyjne programu Microsoft Excel

F1

Wyświetl Pomoc lub Asystenta pakietu Office

F2

Rozpocznij edycję aktywnej komórki

F3

Wklej nazwę do formuły

F4

Powtórz ostatnią czynność

F5

Przejdź do

F6

Przejdź do następnego okienka

F7

Polecenie Pisownia

F8

Rozszerz zaznaczony obszar

F9

Przelicz wszystkie arkusze w otwartych skoroszytach

F10

Uaktywnij pasek menu

F11

Utwórz wykres

F12

Polecenie Zachowaj jako

F1+SHIFT

Pomoc kontekstowa

F2+SHIFT

Edytuj notatki komórki

F3+SHIFT

Wklej funkcję do formuły

F4+SHIFT

Powtórz ostatnie polecenie Znajdz (Znajdz następny)

F5+SHIFT

Wyświetl okno dialogowe Znajdz

F6+SHIFT

Przejdź do poprzedniego okienka

F8+SHIFT

Włącz lub wyłącz tryb dodawania

F9+SHIFT

Przelicz aktywny arkusz

F10+SHIFT

Wyświetl menu podręcznne

F11+SHIFT

Wstaw nowy arkusz

F12+SHIFT

Polecenie Zachowaj

F3+CTRL

Zdefiniuj nazwę

F4+CTRL

Zamknij okno

F5+CTRL

Przywróć rozmiar okna

F6+CTRL

Przejdź do okna następnego arkusza

F7+CTRL

Przesuń okno

F8+CTRL

Zmień rozmiar okna

F9+CTRL

Zmniejsz skoroszyt do ikony

F10+CTRL

Powiększ lub przywróć okno arkusza

F11+CTRL

Wstaw arkusz makr programu Microsoft Excel 4.0

F12+CTRL

Polecenie Otwórz

F1+ALT

Wstaw arkusz wykresu

F2+ALT

Polecenie Zachowaj jako

F4+ALT

Koniec

F8+ALT

Wyświetl okno dialogowe Makro

F11+ALT

Wyświetl Edytor Visual Basic

F3+CTRL+SHIFT

Utwórz nazwy używając etykiet wierszy i kolumn

F6+CTRL+SHIFT

Przejdz do okna poprzedniego arkusza

F12+CTRL+SHIFT

Polecenie Drukuj

F1+ALT+SHIFT

Wstaw nowy arkusz

F2+ALT+SHIFT

Polecenie Zachowaj

Wprowadzanie danych przy użyciu klawiszy skrótów

F4 lub CTRL+Y

Aby powtórzyć ostatnią czynność

CTRL+D

Aby wypełnić w dół

CTRL+R

Aby wypełnić w prawo

CTRL+SHIFT+F3

Aby utworzyć nazwy z etykiet wierszy lub kolumn

CTRL+ENTER

Aby wypełnić zaznaczoną komórkę bieżącą pozycją

CTRL+DELETE

Aby usunąć tekst do końca wiersza

SHIFT+F2

Aby edytować komentarz komórki

SHIFT+ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę do góry w zaznaczonym obszarze

SHIFT+TAB

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w lewo w zaznaczonym obszarze

ALT+ENTER

Aby rozpocząć nowy wiersz w tej samej komórce

ESC

Aby anulować edycję zawartości komórki

ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki

BACKSPACE

Aby usunąć znak na lewo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar

DELETE

Aby usunąć znak na prawo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar

HOME

Aby przejść do początku wiersza

ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w dół w zaznaczonym obszarze

TAB

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w prawo w zaznaczonym obszarze

Klawisze strzałek

Aby przejść o jeden znak do góry, w dół, w lewo lub w prawo

Praca w komórkach lub pasku formuły

F2

Aby edytować aktywną komórkę

F3

Aby wkleić nazwę do formuły

F9

Aby przeliczyć wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach

CTRL+A

Aby wyświetlić Paletę formuł, gdy wprowadzisz prawidłową nazwę funkcji w formule

CTRL+K

Aby wstawić hiperłącze

CTRL+F3

Aby zdefiniować nazwę

CTRL+SHIFT+A

Aby wstawić nazwy argumentów i nawiasy dla funkcji, gdy wprowadzisz prawidłową nazwę funkcji w formule

CTRL+SHIFT+ENTER

Aby wprowadzić formułę jako formułę tablicową

CTRL+; (ŚREDNIK)

Aby wprowadzić datę

CTRL+SHIFT+: (DWUKROPEK)

Aby wprowadzić czas

CTRL+SHIFT+" (CUDZYSŁÓW)

Aby skopiować wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły

CTRL+` (POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW)

Aby przełączać się między wyświetlaniem wartości komórek i formuł komórek

CTRL+' (APOSTROF)

Aby skopiować formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Aby wyświetlić listę Autowypełnienie

ALT+= (ZNAK RÓWNOŚCI)

Aby wstawić formułę Autosumowania

ENTER

Aby zakończyć edycję komórki

ESC

Aby anulować edycję zawartości komórki lub paska formuły

BACKSPACE

Aby edytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić jej zawartość lub usunąć znak po lewej stronie kursora podczas edytowania zawartości

= (ZNAK RÓWNOŚCI)

Aby rozpocząć formułę

Formatowanie danych przy użyciu klawiszy skrótów

CTRL+0 (ZERO)

Aby ukryć kolumny

CTRL+1

Aby wyświetlić polecenie Komórki (menu Format)

CTRL+5

Aby zastosować lub usunąć przekreślenie

CTRL+9

Aby ukryć wiersze

CTRL+B

Aby zastosować lub usunąć pogrubienie

CTRL+I

Aby zastosować lub usunąć kursywę

CTRL+U

Aby Zastosować lub usunąć podkreślenie

CTRL+SHIFT+~

Aby zastosować format liczby Ogólny

CTRL+SHIFT+$

Aby zastosować formatowanie Walutowe z dwoma cyframi po przecinku (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach)

CTRL+SHIFT+%

Aby zastosować formatowanie Procentowe bez liczb po przecinku

CTRL+SHIFT+^

Aby zastosować formatowanie Wykładnicze z dwoma miejscami po przecinku

CTRL+SHIFT+#

Aby zastosować format Daty z dniem, miesiącem i rokiem

CTRL+SHIFT+@

Aby zastosować format Czasu z godziną i minutami ze wskazaniem A.M. lub P.M.

CTRL+SHIFT+!

Aby zastosować format Liczbowy z dwoma cyframi po przecinku, wyświetlaniem spacji między tysiącami i - dla wartości ujemnych

CTRL+SHIFT+&

Aby zastosować obramowanie

CTRL+SHIFT+_

Aby usunąć wszystkie obramowania

CTRL+SHIFT+(

Aby odkryć wiersze

CTRL+SHIFT+)

Aby odkryć kolumny

ALT+' (APOSTROF)

Aby wyświetlić polecenie Styl (menu Format)

Edycja danych przy użyciu klawiszy skrótów

F2

Aby edytować aktywną komórkę

F3

Aby wkleić nazwę do formuły

CTRL+A

Aby wyświetlić Paletę formuł, gdy wprowadzisz prawidłowa nazwę funkcji w formule

CTRL+SHIFT+A

Aby wstawić nazwy argumentów i nawiasy dla funkcji po wprowadzeniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CTRL+SHIFT+ENTER

Aby wprowadzić formułę jako formułę tablicową

ESC

Aby anulować edycję zawartości komórki lub paska formuły

ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki

BACKSPACE

Aby edytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić ją lub usunąć znak po lewej stronie kursora w aktywnej komórce podczas edycji jej zawartości

Wstawianie, usuwanie i kopiowanie zaznaczonego obszaru

CTRL+C

Aby skopiować zaznaczony obszar

CTRL+Z

Aby cofnąć ostatnią czynność

CTRL+V

Aby wkleić zaznaczony obszar

CTRL+X

Aby wyciąć zaznaczony obszar

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Aby wstawić puste komórki

CTRL+ ZNAK MINUS

Aby usunąć zaznaczony obszar

DELETE

Aby Wyczyścić zawartość zaznaczonego obszaru

Poruszanie się w zaznaczonym obszarze

CTRL+KROPKA

Aby przejść do następnego rogu zaznaczonego obszaru w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Aby przejść w prawą stronę pomiędzy nie przylegającymi obszarami

CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Aby przejść w lewą stronę pomiędzy nie przylegającymi obszarami

SHIFT+ENTER

Aby przejść z dołu do góry zaznaczonego obszaru (w górę) lub przeciwnie do kierunku zaznaczonego na karcie Edycja (menu Narzędzia, polecenie Opcje)

SHIFT+TAB

Aby przejść z prawej na lewą stronę zaznaczonego obszaru lub o jedną komórkę do góry, jeśli zaznaczona jest jedna kolumna

ENTER

Aby przejść z góry na dół zaznaczonego obszaru (w dół) lub w kierunku zaznaczonym na karcie Edycja (menu Narzędzia, polecenie Opcje)

TAB

Aby przejść z lewej na prawą stronę zaznaczonego obszaru lub o jedną komórkę w dół, jeśli zaznaczona jest jedna kolumna

Zaznaczanie danych, komórek, elementów wykresu lub obiektów przy użyciu klawiszy skrótów

Zaznaczanie komórek, kolumn, wierszy lub obiektów w arkuszach i skoroszytach

CTRL+A

Aby zaznaczyć cały arkusz

CTRL+6

Aby przełączyć pomiędzy ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów i wyświetlaniem znaczników pozycji obiektów

CTRL+7

Aby Odkryć lub ukryć Standardowy pasek narzędzi

CTRL+SHIFT+* (GWIAZDKA)

Aby zaznaczyć bieżący obszar dookoła aktywnej komórki (bieżący obszar to obszar otoczony przez puste wiersze i puste kolumny)

CTRL+SHIFT+ klawisz strzałki

Aby rozszerzyć zaznaczony obszar do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, co aktywna komórka

 
iPhone, blind system Dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu z poniższej listy:

Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:
AudaCity Elten Firefox Firefox+webvisum FreeVideoFlipAndRotate Google Drive Kodi dla niewidomych MediaCreationTool Windows10Upgrade Onedrive pazera free audio extractor Setup-Dictate TapinRadio TeamViewer waltr winproductkey NVDA_2018 revouninstaller iCloudSetup WhatsAppSetup Windows Kaspersky Internet Security 2019 CDex

Copyright 2018 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl