Czytanie dłuższych tekstów

W tym rozdziale dowiesz się jak włączyć funkcję ciągłego czytania, która może ci się przydać do przeczytania wszystkiego, co jest na ekranie. Przy jej pomocy można także odczytywać dłuższe teksty składające się z wielu ekranów. Nie mamy wprawdzie jeszcze wgranego do naszego urządzenia żadnego dokumentu, na którym moglibyśmy to przećwiczyć, ale funkcję tą pokarzę na przykładzie odczytywania znajdujących się na pulpicie ikonek programów.

Ustaw palec na którejś z umieszczonych w górnej części pulpitu ikonce. Następnie ułóż dwa palce obok siebie i przesuń nimi pionowo po ekranie w dół. Wykonaj szybki krótki ruch. Możesz to zrobić w dowolnym miejscu ekranu. Po wykonaniu tego gestu VoiceOver rozpocznie czytanie od zaznaczonego miejsca do dołu ekranu. Program będzie odczytywał po kolei wszystkie znajdujące się na ekranie ikonki i przemieszczał po nich fokus. Jeżeli nie zatrzymasz czytania, to Przeczytane zostanie wszystko włącznie z ikonkami umieszczonymi na pasku "Dock". Dotknięcie ekranu przerywa czytanie.

Żeby odczytać tekst od początku w tym przypadku od góry ekranu, przesuń w górę dwoma palcami. Sprawdź różnicę między tymi gestami. Ustaw się na którejś z ikonek po środku ekranu a następnie wykonaj gest czytania od zaznaczonego miejsca. Potem wykonaj gest czytania od początku. Zauważ, że w pierwszym przypadku VoiceOver zacznie czytanie od ikonki, która była wybrana i przeczyta pozostałe ikonki znajdujące się po niżej. W drugim zaś zacznie czytać od ikonki umieszczonej na ekranie w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza. W tym przypadku zostaną przeczytane wszystkie ikonki znajdujące się na aktywnym ekranie pulpitu.

Zauważ, że na pulpicie wykonanie gestu czytania od początku sprawia, że VoiceOver zaczyna zawsze czytać od pierwszej ikonki pulpitu pomijając obszar "Paska statusu". Gdy byśmy chcieli używając tych gestów przeczytać wszystkie ikonki "Paska statusu", to musisz zaznaczyć pierwszą ikonkę umieszczoną po lewej jego stronie a następnie wykonać gest czytaj od zaznaczonego miejsca. W ten sam sposób można się zapoznać z ikonkami umieszczonymi w obszarze "Dock".

Gestów tych możemy także użyć do przeczytania dłuższego tekstu w programach wyświetlających teksty takich jak: programy do czytania newsów, edytory tekstu, czytniki poczty elektronicznej i przeglądarki stron internetowych. Trzeba jednak pamiętać, aby w trakcie takiego czytania nie dotykać ekranu, gdyż po jego dotknięciu proces czytania zostaje przerwany a vokus VoiceOver ustawia się na dotkniętym obszarze. Gdy mamy potrzebę zapałzowania czytania, to należy tapnąć raz dwoma palcami w ekran. Ponowne tapnięcie dwoma palcami wznowi czytanie od miejsca, w którym zostało ono wstrzymane. Jeżeli po zapałzowaniu czytania dotkniemy ekranu i tym samym przeniesiemy fokus VoiceOver, to ponowne tapnięcie dwoma palcami nie wznowi czytania.

Podczas czytania dokumentów, które zawierają kilka ekranów, będą one automatycznie przewijane. Wykonanie gestu czytania od początku, Nawet, jeżeli jesteś w połowie dokumentu składającego się z kilku ekranów, przeniesie cię na pierwszy ekran dokumentu do jego pierwszej linijki tekstu.