Ćwiczenie gestów VoiceOver

Jeżeli czujesz się nie pewnie wykonując gesty, to VoiceOver umożliwia ci ich przećwiczenie. Aby włączyć funkcję ćwiczenia gestów, tapnij w dowolnej aplikacji dwa razy czterema palcami. Do tego miejsca możesz się też dostać tapiąc kolejno: "Ustawienia", "Ogólne", "Dostępność", "VoiceOver", "Ćwiczenie VoiceOver". Znajdziesz tu trzy kategorie pomocy dotyczącej ćwiczenia gestów. Aby przećwiczyć gesty podstawowe stuknij przycisk "Ogólne". Dwukrotne tapnięcie w ekran czterema palcami otwiera właśnie to miejsce. Następnie odszukaj na ekranie obszar ćwiczenia i zacznij na nim wykonywać gesty. Możesz ćwiczyć tylko te gesty, które są wspierane przez ScreenReadera. Po wykonaniu gestu VoiceOver poinformuje cię o czynności, jaką on realizuje. Aby zakończyć ćwiczenie i wrócić do ekranu VoiceOver, stuknij dwa razy w umieszczony w prawym górnym rogu ekranu przycisk "Gotowe". Możesz też na obszarze ćwiczenia gestów tapnąć dwa razy czterema palcami.

Na ekranie ćwiczenia gestów są także przyciski uruchamiające ćwiczenie gestów dla pisma ręcznego i brajlowskiego. Po włączeniu pomocy związanej z pismem ręcznym na ekranie urządzenia możesz kreślić czarnodrukowe znaki, które VoiceOver będzie odczytywał, oraz wykonywać gesty związane z ich wprowadzaniem. Obszar pomocy dla pisma Braila pozwala na ćwiczenie gestów związanych z tą funkcją pisania. Więcej o tych metodach wprowadzania tekstu można przeczytać w następnych rozdziałach.