Poznajemy ekranową klawiaturę qwerty

Ekranowa klawiatura QRT wyświetlana jest po uaktywnieniu każdego pola edycyjnego. Najlepiej jednak proces pisania i edycji pokazać w jakimś programie, który do tego służy. W związku z tym proponuję do tego celu wykorzystać aplikację "Notatki", ponieważ jest ona prostym programem i znajduje się w każdym urządzeniu. Odszukaj, więc na pulpicie swojego urządzenia tą aplikację i ją otwórz. W otwartej aplikacji stuknij dwukrotnie przycisk "nowa notatka". Teraz w górnej części ekranu wyświetlone zostało pole edycyjne, w którym będzie widoczny wpisywany tekst, zaś w dolnej klawiatura. Przesuń palcem po ekranie i sprawdź, czy twoje urządzenie pokazuje to samo. Jeżeli widzisz pole edycji a nie widzisz klawiatury, to w celu jej wyświetlenia tapnij go dwa razy jednym palcem.

VoiceOver na ekranowej klawiaturze QRT udostępnia trzy tryby wprowadzania znaków "standardowy", "bezwzrokowy" i "Bezpośrednie wpisywanie bezwzrokowe", które możesz zmieniać po wybraniu na pokrętle pozycji "tryb wpisywania". W trybie "Standardowym" znak wpisujemy tapiąc w niego dwa razy, zaś "Tryb bezwzrokowy" wpisuje znak po oderwaniu od niego palca. Tryb "Bezpośrednie wpisywanie bezwzrokowe" to miks trybu "bez wzrokowego" i "Standardowego". Pracę w każdym z tych trybów przećwiczymy w następnym rozdziale.

Dla zapoznania się z klawiaturą, wybierz na "pokrętle" pozycję "Tryb wpisywania" a następnie przełącz go gestami pionowymi na standardowy. Wyboru sposobu pisania nie musisz zatwierdzać żadnym tapnięciem, wystarczy, że przesuniesz palec w górę, lub dół i usłyszysz jak VoiceOver wypowiada "Wpisywanie standardowe". Komunikat ten oznacza, że odpowiednia opcja została wybrana. Jeżeli na pokrętle nie widzisz pozycji "tryb wpisywania", to musisz ją włączyć. W tym celu wybierz "Ustawienia", "Ogólne", "Dostępność", "VoiceOver", "Pokrętło". Na liście czynności pokrętła zaznacz "tryb wpisywania", zamknij okno "pokrętła" i wróć do "notatek".

Po przełączeniu klawiatury w tryb wpisywania standardowego, można ją spokojnie obejrzeć, bez obawy, że zaczniesz wpisywać znaki. Przesuń palec na jej obszar i zapoznaj się z jej układem. VoiceOver poinformuje cię o każdym znaku i przycisku, na którym umieścisz palec. Jeżeli nie za bardzo rozumiesz wypowiadane litery, to możesz włączyć ich fonetyczne podpowiedzi. W tym celu ponownie udaj się do ustawień VoiceOver, tam tapnij "podpowiedzi fonetyczne" i w okienku zaznacz odpowiednią opcję. Do wyboru masz "Znak i fonetyka" –VoiceOver wypowie zarówno znak, jak i jego fonetyczny odpowiednik, "Tylko fonetyka" – znak nie będzie wypowiadany a tylko jego fonetyczne brzmienie. Dla naszych ćwiczeń zaznacz przełącznik "znak i fonetyka". Wróć do klawiatury i sprawdź jak to działa. Teraz po najechaniu palcem na znak i przytrzymaniu go na nim, najpierw usłyszysz wypowiadany znak a następnie po krótkim odstępie jego fonetyczne brzmienie. Jak ci się to podoba, to pozostaw takie ustawienie. Jeżeli nie, to je wyłącz.

Kolejnym ważnym dla wpisywania tekstów ustawieniem VoiceOver jest informacja o tym, co wpisujemy. Podczas tej czynności możesz być informowany o wpisywanym znaku, znaku i słowie, albo tylko słowie. Odpowiednie ustawienia tej funkcji znajdują się w panelu VoiceOver pod przyciskiem "Mów wpisywane". Okienko to podzielone jest na dwa obszary: "klawiatury programowe" i "Klawiatury sprzętowe". Takie rozdzielenie pozwala ci ustawić osobne opcje dla tych dwóch rodzajów klawiatur. Znak jest odczytywany z chwilą jego napisania, zaś słowo po naciśnięciu spacji. Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na odczytywanie wpisywanego znaku. W tym miejscu zaznacz taki sposób odczytywania, jaki ci najbardziej odpowiada i zamknij okno.

Po tej dawce informacji o ustawieniach wróćmy do poznawania klawiatury.

Klawiatura wyświetlona jest w standardzie QRT. Na samym dole tuż nad przyciskiem "home" znajduje się klawisz "spacji". Nad nim mamy trzy rzędy liter. Z prawej strony spacji umieszczony jest przycisk "Return", zaś z lewej przyciski: "dyktuj", "dostępne klawiatury" i przełącznik znaków. W starszych wersjach systemu Ios, nie występują przyciski "Dyktuj" i "dostępne klawiatury". Przycisk "Dyktuj" będzie wyświetlany tylko wtedy, kiedy zostanie włączona funkcja zamiany mowy na tekst. Więcej o tej funkcji przeczytasz w następnym rozdziale. Przycisk "Dostępne klawiatury" pozwala na przełączenie klawiatur. Możesz go na przykład użyć do włączenia klawiatury zawierającej emotikony. Przełącznik znaków umożliwia dla aktywnej klawiatury zmianę grupy wyświetlanych znaków. W tej chwili po jego dotknięciu VoiceOver powinien wypowiedzieć komunikat "więcej cyfry". Oznacza to, że aby wyświetlić cyfry, oraz inne znaki interpunkcyjne musisz w niego dwa razy tapnąć. Nad tym przełącznikiem umieszczony jest klawisz "Shift", zaś nad klawiszem "return" przycisk "usuń. Trzy krotne uderzenie w klawisz "Shift" przełącza go w tryb "CapsLock". Aby go wyłączyć tapnij w niego dwa razy. Klawisz "usuń" w zależności od przemieszczania się w tekście kursora może zachowywać się tak jak "BackSpace" kasując znak umieszczony po lewej stronie kursora, albo, tak jak "Delete" usuwając znak przy kursorze. Klawisz "Return" wstawia do tekstu nowy wiersz. W tabletach po prawej stronie klawiatury znajdziesz jeszcze przycisk "Ukryj klawiaturę", którego dwukrotne tapnięcie chowa klawiaturę. Aby ją ponownie wyświetlić należy dwa razy tapnąć w pole edycji.

Odszukaj teraz klawisz "Shift" i Tapnij go trzy razy a następnie ponownie ustaw na nim palec a usłyszysz jak VoiceOver mówi "CapsLock włączone". Sprawdź, czy umieszczone na klawiaturze litery zmieniły się na duże. Następnie dwukrotnym tapnięciem wyłącz "CapsLock". Teraz VoiceOver ponownie powinien informować cię tylko o klawiszu "Shift". Aby napisać pojedynczą dużą literę musisz tapnąć ten klawisz dwa razy. Zrób to i przesuń palec na znaki. Posłuchaj, czy VoiceOver przy ich dotykaniu wypowiada komunikat "duże". Ponownie wróć do klawisza "Shift" i tapnij go dwa razy. Teraz znaki powinny być małe. Oczywiście podczas pisania włączony "Shift" automatycznie się wyłączy po napisaniu dużej litery i następne litery będą już małe.

Przesuń palec na przycisk "więcej cyfry" i tapnij go dwa razy. Dotknij obszaru klawiatury i sprawdź, jakie znaki teraz ona wyświetla. W górnym rzędzie znajdziesz cyfry a w pozostałych inne znaki interpunkcyjne i matematyczne. Zauważ, że przycisk "Więcej znaki" zmienił etykietę na "Więcej litery" a nad nim na miejscu "Shift", wyświetlony został kolejny klawisz z etykietą "więcej symbole". Tapnij go dwa razy i sprawdź, jakie dodatkowe symbole wyświetla klawiatura. Aby powrócić z powrotem do liter, tapnij dwa razy przycisk "Więcej litery". Dla wprawy proponuję przećwiczyć te czynności kilka razy.

Klawiatury i jej ustawienia zmienić możesz otwierając kolejno "Ustawienia", "Ogólne", "klawiatury".