Różne metody pisania tekstu

Do mobilnych urządzeń Apple tekst można wprowadzać na kilka różnych sposobów. Możesz pisać go na wyświetlanej podczas edycji na ekranie urządzenia dotykowej klawiaturze QRT. Można po wyświetlaczu kreślić palcem czarno drukowe znaki tak, jak byśmy pisali długopisem na papierowej kartce. Możemy użyć funkcji zamiany mowy na tekst. Zamiast ekranowej klawiatury możesz po przez interfejs BlueTooth podłączyć do urządzenia sprzętową klawiaturę QRT, albo brajlowską linijkę z brajlowską klawiaturą. Możesz też uruchomić ekranową brajlowską klawiaturę i pisać na niej tak jak na urządzeniu brajlowskim. W kilku następnych rozdziałach zostaną omówione różne metody pisania tekstu. Należy pamiętać, że niektóre omawiane tu metody dostępne są dopiero w nowszych wersjach systemu Ios. Możliwość pisania za pomocą kreślenia czarno drukowych znaków pojawiła się dopiero w Ios7, zaś pisanie z użyciem brajlowskiej klawiatury i zamiana mowy na tekst dostępne są w Ios8. Użytkownicy wcześniejszych wersji systemu, chcąc skorzystać z tych nowych metod wprowadzania tekstu muszą uaktualnić system w swoich urządzeniach do nowszych wersji, albo zainstalować dodatkowe oprogramowanie. Powszechnie używanym programem umożliwiającym zamianę mowy na tekst jest Dragon Dictation.

Jeżeli chodzi o pisanie alfabetem Brajla, to bardzo dobrym programem do tego celu jest Mbraille. Posiada on polski interfejs, można wprowadzać polskie znaki narodowe. Ma także funkcję edycji napisanego tekstu.