Pisanie przy użyciu funkcji "Pismo ręczne"

>

Jeżeli nie chcesz pisać na ekranowej klawiaturze i znasz czarno drukowe znaki, to do ich wprowadzania możesz użyć pisma ręcznego. Aby włączyć ten tryb pisania wybierz na "pokrętle" pozycję "Pismo ręczne". Opcja ta powinna być dostępna w każdym polu edycyjnym i na stronach internetowych. Jeśli po mimo ustawienia fokusa w polu edycji lub będąc na stronie internetowej, opcja ta jest na "pokrętle" niewidoczna, to znaczy, że nie została ona do niego przypięta. W celu udostępnienia jej na "pokrętle", udaj się do "ustawień", otwórz kolejno "Ogólne", "dostępność", "VoiceOver", ", "Pokrętło" i tam zaznacz pozycję "Pismo ręczne".

Po przełączeniu się na tryb pisma ręcznego, możesz kreślić na ekranie swojego urządzenia czarno drukowe litery duże i małe, cyfry i znaki interpunkcyjne. Niestety w obecnej chwili urządzenie nie rozpoznaje polskich znaków narodowych. Jeżeli nakreślony przez ciebie znak nie został prawidłowo rozpoznany, to możesz przesuwając dwoma palcami w górę lub w dół wybrać go z proponowanej listy znaków zbliżonych. Każde przesunięcie palców wybiera kolejny znak. Wybrany w ten sposób znak do pola edycyjnego jest wstawiany po napisaniu następnego.

Przesuwając trzema palcami z góry na dół, lub odwrotnie zmieniasz zestaw znaków, które można napisać. Aby odczytać aktualnie wybraną grupę znaków stuknij raz trzema palcami. Do dyspozycji maż następujące rodzaje znaków: "Małe litery", "wielkie litery", "cyfry" i "Interpunkcja". Po wybraniu odpowiedniej grupy od razu możesz kreślić należące do niej znaki.

Aby wstawić w pisanym tekście spację, przesuń w prawo dwoma palcami. Wykonując ten sam gest w lewo, usuniesz wpisany znak. Nowy wiersz wstawisz przesuwając trzy palce w prawo. Ten sposób pisania nie umożliwia edycji ani odczytania napisanego tekstu, tak więc, aby przeczytać to co już napisaliśmy musimy wybrać na pokrętle jedną z metod poruszania się po tekście.

Używane w tym trybie pisania gesty możesz przećwiczyć na ekranie pomocy pisma ręcznego. Aby się do niego dostać otwórz kolejno "Ustawienia", "Ogólne", "Dostępność" "VoiceOver", "Ćwiczenie VoiceOver", "Pomoc dotycząca pisma ręcznego". Teraz na wyświetlonym ekranie możesz wykonywać gesty związane z tym  trybem pisania a VoiceOver poinformuje cię o ich działaniu.

W ramach ćwiczenia otwórz "Notatki", tapnij w przycisk "nowa" a następnie w pole edycji. Wybierz na "pokrętle" opcję "pismo ręczne" i zacznij kreślić czarno drukowe znaki. Jeżeli po nakreśleniu znaku program nieprawidłowo go rozpoznał, to przesuń dwoma palcami w dół lub w górę i sprawdź, jakie zamienne znaki proponuje VoiceOver. Następnie przesuń dwa palce w lewo, aby usunąć wpisany znak. Spróbuj wpisać w ten sposób dowolne całe słowo i przesuń dwa palce w prawo, aby wstawić spację. Dopisz kolejne słowo i przesuń trzy palce w prawo, żeby przejść do nowej linii. Napisz kolejne dwa słowa. Używając pokrętła przełącz się na pozycję "wiersze" i sprawdź pionowymi gestami, czy udało ci się napisać tekst w dwóch wierszach.

Pamiętaj, że pismo ręczne dostępne jest w każdym polu edycyjnym, w związku z tym możesz je także wykorzystać w oferowanej przez VoiceOver funkcji przeszukiwania ekranu lub w wyszukiwarce Spotlight. Można je też użyć w programie Safari do wybrania elementu strony, po którym chcesz się poruszać. W tym przypadku wystarczy wpisać pierwszą literę nazwy takiego elementu. Na przykład, gdy chcesz wybrać nawigację po tabelach nakreśl literę "t", po przyciskach "p" i tak dalej. Aby poruszać się po wybranych elementach przesuń dwoma palcami wykonując gesty z dołu do góry i odwrotnie. Aby przeczytać wyświetloną na stronie treść, musisz wyłączyć tryb pisma ręcznego. Podkastu na temat tej metody pisania możesz posłuchać klikając w link

podcast