Strona główna Kontakt Subskrypcja naszego kanału z podcastami

Skróty klawiszowe microsoft excel

 • Skróty klawiszowe do Microsoft Excel

Klawisze

Czynność

Klawisze funkcyjne programu Microsoft Excel

F1

Wyświetl Pomoc lub Asystenta pakietu Office

F2

Rozpocznij edycję aktywnej komórki

F3

Wklej nazwę do formuły

F4

Powtórz ostatnią czynność

F5

Przejdź do

F6

Przejdź do następnego okienka

F7

Polecenie Pisownia

F8

Rozszerz zaznaczony obszar

F9

Przelicz wszystkie arkusze w otwartych skoroszytach

F10

Uaktywnij pasek menu

F11

Utwórz wykres

F12

Polecenie Zachowaj jako

F1+SHIFT

Pomoc kontekstowa

F2+SHIFT

Edytuj notatki komórki

F3+SHIFT

Wklej funkcję do formuły

F4+SHIFT

Powtórz ostatnie polecenie Znajdz (Znajdz następny)

F5+SHIFT

Wyświetl okno dialogowe Znajdz

F6+SHIFT

Przejdź do poprzedniego okienka

F8+SHIFT

Włącz lub wyłącz tryb dodawania

F9+SHIFT

Przelicz aktywny arkusz

F10+SHIFT

Wyświetl menu podręcznne

F11+SHIFT

Wstaw nowy arkusz

F12+SHIFT

Polecenie Zachowaj

F3+CTRL

Zdefiniuj nazwę

F4+CTRL

Zamknij okno

F5+CTRL

Przywróć rozmiar okna

F6+CTRL

Przejdź do okna następnego arkusza

F7+CTRL

Przesuń okno

F8+CTRL

Zmień rozmiar okna

F9+CTRL

Zmniejsz skoroszyt do ikony

F10+CTRL

Powiększ lub przywróć okno arkusza

F11+CTRL

Wstaw arkusz makr programu Microsoft Excel 4.0

F12+CTRL

Polecenie Otwórz

F1+ALT

Wstaw arkusz wykresu

F2+ALT

Polecenie Zachowaj jako

F4+ALT

Koniec

F8+ALT

Wyświetl okno dialogowe Makro

F11+ALT

Wyświetl Edytor Visual Basic

F3+CTRL+SHIFT

Utwórz nazwy używając etykiet wierszy i kolumn

F6+CTRL+SHIFT

Przejdz do okna poprzedniego arkusza

F12+CTRL+SHIFT

Polecenie Drukuj

F1+ALT+SHIFT

Wstaw nowy arkusz

F2+ALT+SHIFT

Polecenie Zachowaj

Wprowadzanie danych przy użyciu klawiszy skrótów

F4 lub CTRL+Y

Aby powtórzyć ostatnią czynność

CTRL+D

Aby wypełnić w dół

CTRL+R

Aby wypełnić w prawo

CTRL+SHIFT+F3

Aby utworzyć nazwy z etykiet wierszy lub kolumn

CTRL+ENTER

Aby wypełnić zaznaczoną komórkę bieżącą pozycją

CTRL+DELETE

Aby usunąć tekst do końca wiersza

SHIFT+F2

Aby edytować komentarz komórki

SHIFT+ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę do góry w zaznaczonym obszarze

SHIFT+TAB

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w lewo w zaznaczonym obszarze

ALT+ENTER

Aby rozpocząć nowy wiersz w tej samej komórce

ESC

Aby anulować edycję zawartości komórki

ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki

BACKSPACE

Aby usunąć znak na lewo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar

DELETE

Aby usunąć znak na prawo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar

HOME

Aby przejść do początku wiersza

ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w dół w zaznaczonym obszarze

TAB

Aby zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę w prawo w zaznaczonym obszarze

Klawisze strzałek

Aby przejść o jeden znak do góry, w dół, w lewo lub w prawo

Praca w komórkach lub pasku formuły

F2

Aby edytować aktywną komórkę

F3

Aby wkleić nazwę do formuły

F9

Aby przeliczyć wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach

CTRL+A

Aby wyświetlić Paletę formuł, gdy wprowadzisz prawidłową nazwę funkcji w formule

CTRL+K

Aby wstawić hiperłącze

CTRL+F3

Aby zdefiniować nazwę

CTRL+SHIFT+A

Aby wstawić nazwy argumentów i nawiasy dla funkcji, gdy wprowadzisz prawidłową nazwę funkcji w formule

CTRL+SHIFT+ENTER

Aby wprowadzić formułę jako formułę tablicową

CTRL+; (ŚREDNIK)

Aby wprowadzić datę

CTRL+SHIFT+: (DWUKROPEK)

Aby wprowadzić czas

CTRL+SHIFT+" (CUDZYSŁÓW)

Aby skopiować wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły

CTRL+` (POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW)

Aby przełączać się między wyświetlaniem wartości komórek i formuł komórek

CTRL+' (APOSTROF)

Aby skopiować formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Aby wyświetlić listę Autowypełnienie

ALT+= (ZNAK RÓWNOŚCI)

Aby wstawić formułę Autosumowania

ENTER

Aby zakończyć edycję komórki

ESC

Aby anulować edycję zawartości komórki lub paska formuły

BACKSPACE

Aby edytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić jej zawartość lub usunąć znak po lewej stronie kursora podczas edytowania zawartości

= (ZNAK RÓWNOŚCI)

Aby rozpocząć formułę

Formatowanie danych przy użyciu klawiszy skrótów

CTRL+0 (ZERO)

Aby ukryć kolumny

CTRL+1

Aby wyświetlić polecenie Komórki (menu Format)

CTRL+5

Aby zastosować lub usunąć przekreślenie

CTRL+9

Aby ukryć wiersze

CTRL+B

Aby zastosować lub usunąć pogrubienie

CTRL+I

Aby zastosować lub usunąć kursywę

CTRL+U

Aby Zastosować lub usunąć podkreślenie

CTRL+SHIFT+~

Aby zastosować format liczby Ogólny

CTRL+SHIFT+$

Aby zastosować formatowanie Walutowe z dwoma cyframi po przecinku (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach)

CTRL+SHIFT+%

Aby zastosować formatowanie Procentowe bez liczb po przecinku

CTRL+SHIFT+^

Aby zastosować formatowanie Wykładnicze z dwoma miejscami po przecinku

CTRL+SHIFT+#

Aby zastosować format Daty z dniem, miesiącem i rokiem

CTRL+SHIFT+@

Aby zastosować format Czasu z godziną i minutami ze wskazaniem A.M. lub P.M.

CTRL+SHIFT+!

Aby zastosować format Liczbowy z dwoma cyframi po przecinku, wyświetlaniem spacji między tysiącami i - dla wartości ujemnych

CTRL+SHIFT+&

Aby zastosować obramowanie

CTRL+SHIFT+_

Aby usunąć wszystkie obramowania

CTRL+SHIFT+(

Aby odkryć wiersze

CTRL+SHIFT+)

Aby odkryć kolumny

ALT+' (APOSTROF)

Aby wyświetlić polecenie Styl (menu Format)

Edycja danych przy użyciu klawiszy skrótów

F2

Aby edytować aktywną komórkę

F3

Aby wkleić nazwę do formuły

CTRL+A

Aby wyświetlić Paletę formuł, gdy wprowadzisz prawidłowa nazwę funkcji w formule

CTRL+SHIFT+A

Aby wstawić nazwy argumentów i nawiasy dla funkcji po wprowadzeniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CTRL+SHIFT+ENTER

Aby wprowadzić formułę jako formułę tablicową

ESC

Aby anulować edycję zawartości komórki lub paska formuły

ENTER

Aby zakończyć edycję zawartości komórki

BACKSPACE

Aby edytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić ją lub usunąć znak po lewej stronie kursora w aktywnej komórce podczas edycji jej zawartości

Wstawianie, usuwanie i kopiowanie zaznaczonego obszaru

CTRL+C

Aby skopiować zaznaczony obszar

CTRL+Z

Aby cofnąć ostatnią czynność

CTRL+V

Aby wkleić zaznaczony obszar

CTRL+X

Aby wyciąć zaznaczony obszar

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Aby wstawić puste komórki

CTRL+ ZNAK MINUS

Aby usunąć zaznaczony obszar

DELETE

Aby Wyczyścić zawartość zaznaczonego obszaru

Poruszanie się w zaznaczonym obszarze

CTRL+KROPKA

Aby przejść do następnego rogu zaznaczonego obszaru w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Aby przejść w prawą stronę pomiędzy nie przylegającymi obszarami

CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Aby przejść w lewą stronę pomiędzy nie przylegającymi obszarami

SHIFT+ENTER

Aby przejść z dołu do góry zaznaczonego obszaru (w górę) lub przeciwnie do kierunku zaznaczonego na karcie Edycja (menu Narzędzia, polecenie Opcje)

SHIFT+TAB

Aby przejść z prawej na lewą stronę zaznaczonego obszaru lub o jedną komórkę do góry, jeśli zaznaczona jest jedna kolumna

ENTER

Aby przejść z góry na dół zaznaczonego obszaru (w dół) lub w kierunku zaznaczonym na karcie Edycja (menu Narzędzia, polecenie Opcje)

TAB

Aby przejść z lewej na prawą stronę zaznaczonego obszaru lub o jedną komórkę w dół, jeśli zaznaczona jest jedna kolumna

Zaznaczanie danych, komórek, elementów wykresu lub obiektów przy użyciu klawiszy skrótów

Zaznaczanie komórek, kolumn, wierszy lub obiektów w arkuszach i skoroszytach

CTRL+A

Aby zaznaczyć cały arkusz

CTRL+6

Aby przełączyć pomiędzy ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów i wyświetlaniem znaczników pozycji obiektów

CTRL+7

Aby Odkryć lub ukryć Standardowy pasek narzędzi

CTRL+SHIFT+* (GWIAZDKA)

Aby zaznaczyć bieżący obszar dookoła aktywnej komórki (bieżący obszar to obszar otoczony przez puste wiersze i puste kolumny)

CTRL+SHIFT+ klawisz strzałki

Aby rozszerzyć zaznaczony obszar do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, co aktywna komórka

 
Grupy iPhone, blind system

Informujemy, że w dniu trzeciego września 2021 roku nasze grupy oparte o aplikacje WhatsApp przeszły do historii, przez co już nie ma możliwości zarówno dołączania jak i uczestnictwa. W linku poniżej zamieściliśmy wyjaśnienie, które dostępne jest w formie głosowej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sześcioletnią aktywność. Bez was listy pod nazwą iPhone oraz Blind system nie miałyby racji bytu.

Wyjaśnienie.mp3

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w przycisk dostępny poniżej:

 1. Skróty klawiszowe w NVDA
 2. Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth
 3. Przewodnik urządzeń apple dla niewidomych
 4. Instalacja/aktualizacja windows 10
 5. Skróty klawiszowe microsoft excel
 6. Używanie funkcji AirDrop na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
 7. Komendy
 8. Komendy głosowe
 9. Konfiguracja dla sieci premium mobile
 10. Konfiguracja dla sieci Plus
 11. Jak w kilku krokach wrócić do iOS 13 w wersji stabilnej
 12. Skróty klawiszowe do Microsoft Word
 13. zmiana adresu mail konta apple id
 14. Obsługa platformy Steam przez niewidomych
 15. Lista kompatybilnych urządzeń dla systemów Apple na 2019 rok
 16. jak przypisać funkcje menu kontekstowe pod dowolny klawisz na klawiaturze
 17. Naklejki do bezpłatnego wysyłania
 18. Brajle Pen 12
 19. Jak połączyć komputer Mac lub iPada z iPhonem za pomocą osobistego hotspotu
 20. Jak korzystać z inteligentnych stosów dla widżetów w iOS 14
 21. Jak skonfigurować Apple Cash Family dla dzieci i nastolatków
 22. Jak dostosować ekran główny w systemie iOS 14
 23. Jak używać emoji prawie wszędzie w iOS 14?
 24. Jak korzystać z klipów aplikacji w iOS 14
 25. Jak skonfigurować alerty rozpoznawania dźwięku w iOS 14 i dlaczego warto to zrobić?
 26. Jak korzystać z nowych funkcji centrum sterowania w iOS 14
 27. Jak korzystać z Apple Watch bez Force Touch w systemie watchOS 7
 28. Jak korzystać z funkcji ulepszonego nagrywania w notatkach głosowych iOS 14
 29. Jak wyłączyć podglądy kart w Safari na Macu
 30. Jak pisać na iPhone za pomocą przesówania palcem po ekranie?
 31. Jak skonfigurować i używać jednoręcznej klawiatury na iPhone?
 32. Jak zwolnić miejsce na iPhonie i ipadzie
 33. macOS 11.3: Jak używać dwóch głośników HomePod z komputerem Mac do odtwarzania dźwięku stereo
 34. iOS 14.5: Jak ustawić preferowaną usługę strumieniowego przesyłania muzyki za pomocą Siri
 35. iOS 14.5: Jak zgłaszać kontrole prędkości, wypadki drogowe i inne zagrożenia w Apple Maps
 36. Jak uniemożliwić aplikacjom śledzenie Cię w iOS 14.5
 37. iOS 14.5: Jak automatycznie pobierać nowe odcinki podcastów i śledzić programy
 38. iOS 14.5: Jak korzystać z AirPlay 2 w Apple Fitness +
 39. iOS 14.5: Jak udostępniać teksty i klipy piosenek z Apple Music
 40. iOS 14.5: Jak ponownie skalibrować baterię iPhone'a 11
 41. iOS 14.5: Jak wydrukować listę przypomnień
 42. Jak korzystać z precyzyjnego wyszukiwania, aby zlokalizować AirTag na telefonie iPhone 11 i telefonie iPhone 12
 43. Jak ustawić AirTag w trybie utraconym
 44. Jak znaleźć AirTag w Find My na iPhonie
 45. iOS 15: Jak zaprosić użytkowników Androida do rozmowy FaceTime
 46. iOS 15: Jak korzystać z dźwięków tła, aby zminimalizować rozproszenie i pozostać skoncentrowanym
 47. Jak zainstalować publiczną wersję beta iOS 15?
 48. Jak zainstalować publiczną wersję beta systemu macOS Monterey?
 49. iOS 15: Jak utworzyć fokus
 50. iOS 15: Jak uzyskać wskazówki dojazdu AR w Mapach
 51. iPadOS 15: Jak korzystać z szybkich notatek
 52. Ulepszenia Spotlight w iOS 15: rozszerzone wyniki, obrazy internetowe, wyszukiwanie zdjęć, dostęp do ekranu blokady i nie tylko
 53. iOS 15 - System operacyjny nowej generacji firmy Apple
 54. Jak wyłączyć kolorowanie paska kart w Safari 15 na macOS?
 55. iPhone 13: Jak korzystać ze stylów fotograficznych w aplikacji Aparat
 56. iPhone 13: Jak nagrywać wideo w trybie kinowym
 57. iPhone 13 Pro: jak wykonywać zdjęcia makro
 58. Instalacja/uaktualnianie Windows 11
 59. Jak nagrywać wideo ProRes na iPhonie 13 Pro i iPhonie 13 Pro Max
 60. iOS 15: Jak ustawić kontakt odzyskiwania dla konta Apple ID
 61. Jak przywrócić komputer Mac do ustawień fabrycznych a następnie z łatwością za pomocą nowej opcji Erase Mac zainstalować macOS Monterey?
 62. iOS 15.1: Jak aktywować Dolby Atmos Spatial Audio i Apple Lossless na HomePod?
 63. Jak korzystać z trybu dużej mocy na 16-calowym MacBooku Pro z układem M1 Max
 64. macOS Monterey 12.1 Beta: jak udostępnić ekran podczas rozmowy FaceTime
 65. iOS 15.2 Beta: Jak korzystać z funkcji Ukryj mój e-mail w aplikacji Poczta
 66. Jak korzystać z funkcji zaufanego kontaktu Apple, aby umożliwić rodzinie dostęp do zdjęć i danych po śmierci?
 67. iOS 15.2 Beta: jak korzystać z funkcji Find My, aby lokalizować elementy, które mogą Cię śledzić

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu po rozwinięciu poniższej listy:

 1. ViaPlay oraz netflix na Android TV Box
 2. Dostępność aplikacji Player na Android TV
 3. Omówienie i prezentacja Windowsa 11
 4. Recenzja wybranych modeli samsungów i ich porównanie
 5. Omówienie najnowszego systemu iOS i iPhone 12 i 12 pro max
 6. Omówienie Konferencji Apple kwiecień 2021
 7. Recenzja robota sprzątającego Xiaomi mirobot Vacuum Mop Pro STYTJ02YM
 8. Recenzja Express Saeco Lirika One Touch Capuccino
 9. Recenzja Google Pixel5
 10. Recenzja iPhone 12 i 12 Pro Max
 11. Recenzja smartfona Realme X50 Pro
 12. Przedłużenie portalu
 13. Omówienie najnowszych iPhoneów i głośnika Homepod
 14. Omówienie najnowszych zegarków i ipadów firmy Apple
 15. Omówienie zaktualizowanych komputerów iMac firmy Apple
 16. Prezentacja launchera Square Home
 17. Omówienie i prezentacja Programu do blokowania reklam - Blokada
 18. Prezentacja gry na system Android - DogeFut 20
 19. WWDC 2020 - Część druga
 20. WWDC 2020 Część pierwsza
 21. Porównanie smartfonów One Plus 7 Pro i One Plus 8 Pro
 22. Omówienie rodzajów przycisków Home w iPhoneach i iPadach
 23. Omówienie nowej usługi streamingowej Canal Plus
 24. Omówienie wybranych kart dźwiękowych firmy Creative
 25. Prezentacja smartfona ZTE Axon 10 Pro
 26. Recenzja MacBooka Pro13 z 2020 Roku
 27. Prezentacja iPhone SE 2020
 28. omówienie wybranych soundbarów
 29. Instalowanie aplikacji naiPhonie za pomocą pliku ipa
 30. Omówienie najnowszych urządzeń i akcesoriów firmy Apple
 31. recenzja xiaomi redmi note 8 pro
 32. Recenzja Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Część druga
 33. Prezentacja urządzeń Android TV Beelink GT King Pro oraz Mecool KM9 Pro
 34. Omówienie dysków twardych podcast mp3
 35. Przywracanie iPhone'a do ustawień fabrycznych, a następnie jego wstępna konfiguracja mp3
 36. Bezwzrokowa instalacja antywirusa Kaspersky podcast mp3
 37. Instalacja systemu Windows 10 przy użyciu narratora podcast mp3
 38. O to najlepsze ładowarki do smartfonów podcast mp3
 39. Google Pixel 3A podcast mp3
 40. Obszerna recenzja Macbooka Air mp3
 41. Recenzja smartfona One Plus 7 Pro
 42. Zarządzanie chmurami przez program AirExplorer
 43. Recenzja słuchawek Apple Airpods pro mp3
 44. Recenzja tabletów iPad firmy Apple mp3
 45. Telewizor smart tv z przewodnikiem głosowym mp3
 46. Podsumowanie najnowszych smartfonów na 2019 rok firmy Apple mp3
 47. iPad 7 oraz Apple watch series 5 podcast mp3
 48. Podsumowanie systemów MacOS, TV OS oraz Watch OS podcast mp3
 49. Wszystkie nowości oraz lista zmian w iOS 13 a także iPad OS podcast mp3
 50. Podcast Radio Sure
 51. Prezentacja wtyczki adblock plus do blokowania reklam na ios
 52. Podcast wtyczki adguard do blokowania reklam na ios
 53. Voice Recorder HD MP3
 54. Oczyszczanie oraz kopia zapasowa iPhone MP3
 55. Obszerny podcast iphone x
 56. Whatsapp MP3 for Windows
 57. Prezentacja usługi netflix
 58. Klimatyzacja stacjonarna Hisense Energy
 59. Kaspersky MP3
 60. GData MP3
 61. Skróty Siri iPhone MP3
 62. Dual sim/ Esim iPhone MP3
 63. Podcast Radio Sure MP3
 64. Asystent Google for iOS MP3
 65. podcast automapa
 66. Przystawka Android TV box Nvidia Shild
 67. Podcast Android TV HK1 Max
Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę rozwinąć listę klikając w poniższy przycisk:

Copyright 2018/ 2021 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl