Strona główna Regulamin grup Whatsapp Kontakt Subskrypcja naszego kanału z podcastami

Jeśli podoba się państwu nasz projekt, serdecznie zachęcamy do przekazania nam jakiejkolwiek darowizny, która pomoże nam w utrzymaniu portalu opłacając serwer a także domenę. Dziękujemy za wszelkie wpłaty.

Regulamin grup iPhone oraz Blind System

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług grup iPhone i Blind System, które zostały założone w oparciu o aplikację WhatsApp. Administratorami są Łukasz Karpowicz, Piotr Tarasewicz oraz Sebastian Zuber. Grupa iPhone została utworzona w 2015 roku, natomiast Blind System powstała w roku 2018. Służą one do prowadzenia nieodpłatnej pomocy między użytkownikami.

§1 Definicje.

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. Grupy/listy – użytkownicy zebrani w jeden katalog dostępne przez aplikację WhatsApp, w ramach którego Administratorzy świadczą usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin – niniejsze zasady.

3. Do naszego grona może dołączyć każdy (warunkiem jest przestrzeganie niniejszego regulaminu), klikając w poniższy link, gdzie są wszelkie informacje, jak do nas dołączyć


listy dyskusyjne

Przy czym istnieje możliwość dołączenia do dowolnej bądź do obydwu grup.
§2 Postanowienia Ogólne.

Po dołączeniu należy powiedzieć parę słów o sobie, po to, by pozostali mieli świadomość, jaki nowy uczestnik doszedł. Po dopisaniu się na jedną lub obie listy, osoba ma 24 godziny na to, by się przedstawić. Jeśli osoba dołączy do obu list, nie musi się przedstawiać jednocześnie na obu grupach, w takim przypadku wystarczy powiedzieć parę słów o sobie na jednej z list.

W razie braku jakiejkolwiek aktywności w tym czasie, numer będzie traktowany jako spam i zostanie usunięty.

2. Nagrywane wiadomości powinny być zawarte w rozsądnym zakresie czasu tak, aby nie były zbyt długie, to znaczy nie powinny przekraczać 4 minut. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba tłumaczy jakieś ważne zagadnienie lub ma to jakąś istotną wartość na przyszłość, dopuszcza się dłuższą wiadomość z zastrzeżeniem, że będzie ona merytorycznie zwięzła i konkretna. Lepiej jest nagrać kilka krótszych, niż jedną długą; używajmy wątkowania. Ten, kto naruszy niniejszy punkt regulaminu, dostanie ostrzeżenie, w razie nagminnych powtórek zostanie usunięty z grupy, na której do tego doszło.

3. Na początku nagrywanej wiadomości prosimy o podanie tematu (czego dotyczy). Dzięki temu każdy będzie mógł decydować, czego chce słuchać - każdy z nas ma inne zwyczaje i zainteresowania.

4. Dbamy o przyjazną atmosferę, jeżeli ktoś będzie robił wszystko, by ją zepsuć dostanie ostrzeżenie. Jeśli to nie pomoże, taka osoba zostanie niezwłocznie usunięta z grona użytkowników.

5. Wszelkie nieporozumienia starajmy się załatwić między sobą w prywatnych wiadomościach w sposób pokojowy lub zgłaszając uwagi do administracji. Niestosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkować ostrzeżeniem!

6. Definitywnie zakazane jest obrażanie użytkowników, taka obraza podlega pod artykuł prawny. Osoba, która czuje się obrażona przez innego uczestnika grupy, ma prawo złożyć doniesienie z powództwa cywilnego na podstawie art. 212 § 1 k.k. Za przestępstwo zniesławienia odpowiada ten, kto pomawia inną osobę. Zniesławienie jest przestępstwem powszechnym. Sprawcą omawianego przestępstwa może być każdy, kto jest zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej – tzn. jest poczytalny i ukończył 17 rok życia. Należy pamiętać również o tym, iż dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia, czy pomawiające zarzuty rzeczywiście spowodowały poniżenie lub narażenie na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Wystarczy, aby zniesławiająca informacja była obiektywnie zdatna do wywołania takiego skutku, czyli inaczej mówiąc narażała daną osobę na poniżenie w środowisku czy narażenie na utratę zaufania.

7. Na grupie iPhone mogą być poruszane tylko i wyłącznie tematy związane z produktami firmy Apple oraz urządzeniami, które stanowią z nimi integralną więź. Przez integralną więź ma się na myśli, iż dane urządzenie jest w jakiś sposób powiązane z którymkolwiek produktem z Coupertino.

Użytkownik, który będzie wykraczał poza daną tematykę, dostanie żółtą kartkę, jeśli nie wyciągnie wniosków i zrobi to ponownie, dostaje kartkę czerwoną i zostaje usunięty w trybie natychmiastowym bez odwołania.

Inne tematy techniczne niezwiązane z firmą Apple mogą być poruszane na grupie Blind System.

8. Czas trwania ostrzeżenia wynosi 60 dni. Po ich upływie, jeśli uczestnik nie dostanie drugiego ostrzeżenia, którego konsekwencją jest czerwona kartka, będzie miał tak zwane czyste konto.

9. Wrzucanie linków do zewnętrznych artykułów i aplikacji jest dozwolone. Wymagany jest jednak opis czego dany artykuł lub aplikacja dotyczy, może być on w formie wiadomości głosowej lub tekstowej. Linki zewnętrzne również należy wysyłać na odpowiednią listę tak, aby nie złamać punktu siódmego niniejszych zasad.

10. Kategorycznie zakazuje się publikowania na grupach whatsappowych iPhone i Blindsystem materiałów niezgodnych z prawem. Zwrot niezgodne z prawem oznacza publikowanie linków do pirackiego oprogramowania, treści kopiowanych bez zgody autora lub też kluczy i profili licencyjnych. W sytuacji, gdy uczestnik opublikuje rzecz łamiącą postanowienia niniejszego punktu regulaminu grup zostanie z automatu bez ostrzeżenia usunięty z obu grup. Takie działanie podlega także karze grzywny lub karze pozbawienia wolności.

 1. Zgodnie bowiem z art. 278 § 2 kodeksu karnego, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program bądź też klucz licencyjny/ profil, popełnia przestępstwo. Grozi za nie kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

11. Prosimy o powstrzymanie się od komentarzy w sytuacji, gdy jeden z administratorów zwróci użytkownikowi uwagę, że nie stosuje się do regulaminu. Prawo do wypowiedzi ma jedynie osoba, do której była skierowana wiadomość w celu wyjaśnienia nieporozumienia. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych sporów oraz spamu.

12 Jesteśmy również dostępni w sieci pod adresem www.blindiphone.pl

Na stronie znajdują się aplikację na system iOS, artykuły, newsy, podcasty, poradniki oraz programy na system Windows, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym funkcjonowanie. Wszelkie propozycje, sugestię lub uwagi dotyczące witryny internetowej należy kierować pod adres mailowy

luki373737@o2.pl

13. Na obu grupach, bez względu na ich tematykę, dozwolone jest zamieszczanie informacji o sprzedawanych przez nas przedmiotach. Pragniemy jednak podkreślić, iż administracja nie odpowiada w tym przypadku za przeprowadzane przez użytkowników transakcję, z wyjątkiem tych, dokonywanych przez osoby administrujące grupami. Zakazuje się sprzedaży produktów, które są niezgodne z polskim prawem. Za nieprzestrzeganie punktu 13 regulaminu grozi usunięcie.

14. Starajmy się wypowiadać w miarę składnie tak, by inni nas zrozumieli. Nie ma sensu mieć pretensji o to, że nikt nie odpowiedział na zadane przez nas pytanie. Każdy ma swoje życie prywatne i nie spędza na WhatsAppie 24 godzin na dobę. Prosimy również o powstrzymanie się od różnego rodzaju przekleństw. Są to grupy otwarte dla każdego, a co za tym idzie mogą być wśród nas osoby niepełnoletnie.

15. Udzielana pomoc jest darmowa, jeżeli ktoś będzie żądał zapłaty, dostanie ostrzeżenie, jeśli nie wyciągnie wniosków i zrobi to ponownie, zostanie usunięty.

16. Nie wrzucamy linków do innych konkurencyjnych grup. Na dzień dzisiejszy nikt niewpadł na pomysł, żeby stworzyć profesjonalny spis wszystkich grup. Jeśli takowy spis się pojawi, umieścimy do niego odnośnik w naszym regulaminie.

17. Prosimy nie używać nagminnie opcji kasowania wiadomości. Jeśli uznajecie, iż nagranie nie nadaje się do publikacji, możecie je przerwać w trakcie, klikając przycisk anuluj i zarejestrować ponownie. Administracja zdaje sobie sprawę, że mogą zdarzyć się pomyłki, nieoczekiwane sytuacje itp., dlatego określa limit takich pomyłek na dwie w ciągu trzech dni, dla jednego użytkownika, na jednej grupie bez względu na to, czy należy on do obu, czy tylko do jednej. Punkt ten będzie mocno respektowany przez administratorów!


Postanowienia końcowe

1. Administracja nie odpowiada za numery telefonów innych użytkowników. Dołączający zdaje sobie sprawę, iż jest to grupa publiczna i wyraża zgodę na ujawnianie swojego numeru pozostałym jej uczestnikom.

2. W razie nękania przez drugą osobę możemy złożyć doniesienie w trybie publicznoskargowym na wniosek pokrzywdzonego, na podstawie art. 190a k.k. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto, przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Tej samej karze podlega również ten, kto, wykorzystuje wizerunek lub inne dane osobowe osoby pod którą się podszywa, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Ustawodawca zastrzega jednak w §3 karę surowszą niż karę do 3 lat pozbawienia wolności w przypadku kiedy następstwem wyżej wymienionych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. Wówczas sprawca podlega karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości w szczególności w przypadku: a. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu grup.

b. konieczności dostosowania działania list i zapisów zasad do nowych przepisów prawa.

4. O zamiarze zmiany regulaminu Administracja zawiadamia Użytkownika, udostępniając treść nowego na internetowej stronie serwisu, na której grupa jest reklamowana, pojawi się on również pod adresem www.blindiphone.pl/s/25_regulamin-grup-iphone-oraz-blind-system.html oraz zostanie umieszczony na listach.

5. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o nich.

6. Jeżeli użytkownik nie będzie respektował nowych zasad, które wejdą w życie po zatwierdzeniu przez administrację, powinien opuścić obie listy.

7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, jest prawo polskie.iPhone, blind system/kanał blindiPhone telegram dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w przycisk dostępny poniżej:

 1. Skróty klawiszowe w NVDA
 2. Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth
 3. Przewodnik urządzeń apple dla niewidomych
 4. Instalacja/aktualizacja windows 10
 5. Skróty klawiszowe microsoft excel
 6. Używanie funkcji AirDrop na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
 7. Komendy
 8. Komendy głosowe
 9. Konfiguracja dla sieci premium mobile
 10. Konfiguracja dla sieci Plus
 11. Jak w kilku krokach wrócić do iOS 13 w wersji stabilnej
 12. Skróty klawiszowe do Microsoft Word
 13. zmiana adresu mail konta apple id
 14. Obsługa platformy Steam przez niewidomych
 15. Lista kompatybilnych urządzeń dla systemów Apple na 2019 rok
 16. jak przypisać funkcje menu kontekstowe pod dowolny klawisz na klawiaturze
 17. Naklejki do bezpłatnego wysyłania
 18. Brajle Pen 12
 19. Jak połączyć komputer Mac lub iPada z iPhonem za pomocą osobistego hotspotu
 20. Jak korzystać z inteligentnych stosów dla widżetów w iOS 14
 21. Jak skonfigurować Apple Cash Family dla dzieci i nastolatków
 22. Jak dostosować ekran główny w systemie iOS 14
 23. Jak używać emoji prawie wszędzie w iOS 14?
 24. Jak korzystać z klipów aplikacji w iOS 14
 25. Jak skonfigurować alerty rozpoznawania dźwięku w iOS 14 i dlaczego warto to zrobić?
 26. Jak korzystać z nowych funkcji centrum sterowania w iOS 14
 27. Jak korzystać z Apple Watch bez Force Touch w systemie watchOS 7
 28. Jak korzystać z funkcji ulepszonego nagrywania w notatkach głosowych iOS 14

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu po rozwinięciu poniższej listy:

 1. Omówienie najnowszych iPhoneów i głośnika Homepod
 2. Omówienie najnowszych zegarków i ipadów firmy Apple
 3. Omówienie zaktualizowanych komputerów iMac firmy Apple
 4. Prezentacja launchera Square Home
 5. Omówienie i prezentacja Programu do blokowania reklam - Blokada
 6. Prezentacja gry na system Android - DogeFut 20
 7. WWDC 2020 - Część druga
 8. WWDC 2020 Część pierwsza
 9. Porównanie smartfonów One Plus 7 Pro i One Plus 8 Pro
 10. Omówienie rodzajów przycisków Home w iPhoneach i iPadach
 11. Omówienie nowej usługi streamingowej Canal Plus
 12. Omówienie wybranych kart dźwiękowych firmy Creative
 13. Prezentacja smartfona ZTE Axon 10 Pro
 14. Recenzja MacBooka Pro13 z 2020 Roku
 15. Prezentacja iPhone SE 2020
 16. omówienie wybranych soundbarów
 17. Instalowanie aplikacji naiPhonie za pomocą pliku ipa
 18. Omówienie najnowszych urządzeń i akcesoriów firmy Apple
 19. recenzja xiaomi redmi note 8 pro
 20. Recenzja Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Część druga
 21. Prezentacja urządzeń Android TV Beelink GT King Pro oraz Mecool KM9 Pro
 22. Omówienie dysków twardych podcast mp3
 23. Przywracanie iPhone'a do ustawień fabrycznych, a następnie jego wstępna konfiguracja mp3
 24. Bezwzrokowa instalacja antywirusa Kaspersky podcast mp3
 25. Instalacja systemu Windows 10 przy użyciu narratora podcast mp3
 26. O to najlepsze ładowarki do smartfonów podcast mp3
 27. Google Pixel 3A podcast mp3
 28. Obszerna recenzja Macbooka Air mp3
 29. Recenzja smartfona One Plus 7 Pro
 30. Zarządzanie chmurami przez program AirExplorer
 31. Recenzja słuchawek Apple Airpods pro mp3
 32. Recenzja tabletów iPad firmy Apple mp3
 33. Telewizor smart tv z przewodnikiem głosowym mp3
 34. Podsumowanie najnowszych smartfonów na 2019 rok firmy Apple mp3
 35. iPad 7 oraz Apple watch series 5 podcast mp3
 36. Podsumowanie systemów MacOS, TV OS oraz Watch OS podcast mp3
 37. Wszystkie nowości oraz lista zmian w iOS 13 a także iPad OS podcast mp3
 38. Podcast Radio Sure
 39. Prezentacja wtyczki adblock plus do blokowania reklam na ios
 40. Podcast wtyczki adguard do blokowania reklam na ios
 41. Voice Recorder HD MP3
 42. Oczyszczanie oraz kopia zapasowa iPhone MP3
 43. Obszerny podcast iphone x
 44. Whatsapp MP3 for Windows
 45. Prezentacja usługi netflix
 46. Klimatyzacja stacjonarna Hisense Energy
 47. Kaspersky MP3
 48. GData MP3
 49. Skróty Siri iPhone MP3
 50. Dual sim/ Esim iPhone MP3
 51. Podcast Radio Sure MP3
 52. Asystent Google for iOS MP3
 53. podcast automapa
 54. Przystawka Android TV box Nvidia Shild
 55. Podcast Android TV HK1 Max
Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę rozwinąć listę klikając w poniższy przycisk:

Copyright 2018/ 2020 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl