Synchronizacja urządzenia z komputerem, oraz program iTunes

iTunes to bardzo rozbudowane oprogramowanie, któremu należałoby poświęcić osobny poradnik. Jest ono niezbędne do synchronizacji danych po między mobilnym urządzeniem Apple a naszym komputerem. Informację o tym skąd pobrać to oprogramowanie i jak się po nim poruszać znajdują się w rozdziale "iTunes – ważne oprogramowanie". Ten rozdział natomiast zawiera informacje o procesie synchronizacji.

Synchronizacja oznacza w tym przypadku wymianę plików po między komputerem a podłączonym do niego mobilnym urządzeniem Apple. Takie urządzenie z komputerem można połączyć kablem, albo po przez sieć WI-FI. Jeżeli chcesz połączyć urządzenia po przez sieć to musisz pamiętać, że muszą się one znajdować w tej samej sieci. Poza tym w programie iTunes trzeba zaznaczyć przełącznik "Synchronizuj z tym (nazwa urządzenia) przez WI-FI". Synchronizować możemy różnego typu pliki. Synchronizacja może się odbywać automatycznie po podłączeniu urządzenia do komputera, albo być uruchamiana ręcznie na nasze życzenie. Sposób synchronizacji ustawisz po wybraniu z menu "Edycja" pozycji "Preferencje". W okienku tym na zakładce "urządzenia" znajdziesz przełącznik odpowiedzialny za automatyczne synchronizowanie urządzeń. Szybciej do tego okna można się dostać naciskając skrót klawiaturowy (Ctrl+, - przecinek).

Mobilne urządzenia Apple nie mają typowej znanej nam z komputerów pracujących pod kontrolą Windows, struktury plików i folderów. Dlatego też nieda się prosto podłączając urządzenie do komputera, wgrać do niego danych. Każdy plik w urządzeniu widziany jest tylko przez program, który potrafi go otworzyć. Same pliki wgrywamy do konkretnych programów.

Po programie Itunes możesz poruszać się klawiszem "tab" i "shift+tab". Można też naciskać klawisz "f6" aby szybko przełączać się po między poszczególnymi sekcjami okna. Do wyświetlenia w oknie odpowiednich danych możesz użyć skrótów klawiszowych. Ich lista znajduje się na końcu tego rozdziału.

Po podłączeniu do komputera swojego mobilnego urządzenia Apple i uruchomieniu programu Itunes przemieść się klawiszem "tab" i ustaw fokus na nazwie swojego urządzenia. Naciśnij "enter" aby ją zaakceptować. Od tej pory zaznaczając w programie Itunes poszczególne przełączniki na wyświetlonej liście będzież mógł sprawdzić zawartość pamięci swojego urządzenia. W celu sprawdzenia plików muzycznych zaznacz przełącznik "muzyka". Zaznaczenie przełącznika "programy" wyświetli listę zainstalowanych w urządzeniu programów. W zależności od wyświetlonej kategorii informacji, będą dostępne różne przełączniki, których włączenie pozwoli ci na zmianę sposobu wyświetlania danych na tej liście. Na przykład w przypadku muzyki, możesz wyświetlić ją w postaci utworów, wykonawców, gatunków i albumów. Każdy przełącznik, to inny rodzaj danych a tym samym związanych z nimi informacji i czynności. Po zaznaczeniu odpowiedniego przełącznika przesuń się klawiszem "tab" na listę i sprawdź co ona zawiera.

Przycisk "podsumowanie" pokazuje wszystkie informacje o twoim urządzeniu. Po jego wybraniu możesz też uruchomić synchronizację, przywrócić urządzenie do pierwotnego stanu, włączyć i wyłączyć funkcje dostępności, zrobić i odtworzyć kopię zapasową, oraz sprawdzić aktualizację oprogramowania Ios.

Aby wykonać kopię zapasową kliknij przycisk "Archiwizuj teraz". Gdy chcesz przywrócić urządzenie do stanu pierwotnego kliknij przycisk "Odtwórz (nazwa urządzenia)". Synchronizację rozpoczniesz klikając przycisk "Synchronizuj".

Kolejne przełączniki, które możesz zaznaczyć odpowiadają za konkretne typy plików. W każdym przypadku dostępny jest przycisk "Synchronizuj", który rozpoczyna proces synchronizacji. Po wybraniu przełącznika "Programy", wyświetlona zostanie lista zainstalowanych na twoim urządzeniu programów. W tym samym miejscu na kolejnej liście znajdziesz wykaz programów, do których będzie można przesłać dane. Aby się do nich dostać przemieść się klawiszem "Tab" do obszaru pt. "Wymienione poniżej programy mogą przesyłać dokumenty po między (nazwa urządzenia), oraz tym komputerem". Idąc dalej znajdziesz listę takich programów. Po wybraniu na niej programu, na następnej liście znajdziesz wykaz wgranych do niego dokumentów. Aby dodać kolejny plik kliknij przycisk "Dodaj plik" i wybierz go w wyświetlonym oknie. Następnie kliknij przycisk "Gotowe" i przycisk "Synchronizuj". Na tej samej liście możesz też usunąć plik, który został wybrany przypadkowo. Jeżeli chcesz to zrobić, to zaznacz go "strzałkami" i naciśnij klawisz "Delete". Gdy chcesz zapisać znajdujący się w urządzeniu plik na dysku komputera, wskaż go "strzałkami" na liście plików a następnie kliknij przycisk "Zapisz". Potem w wyświetlonym okienku wybierz folder i kliknij przycisk "Zapisz".

Po wybraniu przełącznika "muzyka", możesz synchronizować z urządzeniem posiadaną przez ciebie muzykę. Można synchronizować tylko te utwory, które znajdują się już w bibliotece Itunes. Jeżeli masz na dysku utwory, których nie ma jeszcze w bibliotece i chcesz je wgrać do urządzenia, to najpierw musisz je do niej dodać. W tym celu wybierz klawiszem "tab" pozycję "Pokaż menu". Naciśnij na niej klawisz "spację", albo "Enter" i z rozwiniętego menu wybierz opcję "Dodaj do biblioteki". W wyświetlonym oknie wskaż pojedyncze utwory muzyczne, albo całe foldery, które chcesz dodać. Po ich dodaniu kliknij przycisk "Zastosuj" a następnie przycisk "Synchronizuj". Żeby twoje mobilne urządzenie wyświetlało utwory we właściwej kolejności i pogrupowane w albumy, to przed ich dodaniem do biblioteki musisz wypełnić ich metatagi odpowiednimi informacjami takimi jak: tytuł, wykonawca, nazwa albumu itp. Programy do tej czynności można znaleźć w internecie. Dobrym programem to umożliwiającym jest mp3tag.

Link poniżej

Link

Zdaję sobie sprawę, że po przeczytaniu tego rozdziału, proces synchronizacji i praca w programie Itunes może być dla niektórych osób mało zrozumiała. Dlatego też aby to lepiej zrozumieć dodatkowo proponuję posłuchać na ten temat podkastu. Podkast jest z roku 2012 i dotyczy starszej wersji oprogramowania. Nowsza wersja Itunes została wyposażona w dodatkowe skróty klawiaturowe ułatwiające pracę w programie.

Podcast

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych przy użyciu, których można wyświetlić poszczególne sekcje w programie Itunes.

·        "Muzyka" - ctrl+1

·        "Filmy" - ctrl+2

·        "Programy TV" - ctrl+3

·        "Podcasty" - ctrl+4

·        "Itunes U – (edukacja)" - ctrl+5

·        "Książki audio" - ctrl+6

·        "Programy" - ctrl7

·        "Dźwięki" - ctrl+8

·        "Radio z Internetu" - ctrl+9

Dodatkowo do szybkiego przemieszczania się po między poszczególnymi sekcjami w oknie programu możemy użyć klawisza "f6" i "Shift+f6".

Jeżeli program Itunes nie przypadł ci do gustu, to do wymiany danych po między twoim mobilnym urządzeniem Apple a komputerem PC możesz użyć któregoś z dysków w chmurze. Takim często używanym dyskiem jest DropBox, albo Google Drive. W sklepie App Stor znajdziesz odpowiednie aplikacje do ich obsługi.