Włączanie i wyłączanie urządzenia

Sytuacja, w której po dotknięciu ekranu urządzenie milczy wcale nie oznacza jeszcze, że zostało ono wyłączone. Równie dobrze może znajdować się w stanie uśpienia i mieć wygaszony ekran. Aby to sprawdzić krótko naciśnij przycisk zasilania. Jeżeli po tej operacji VoiceOver się nie odezwie i ekran pozostanie ciemny, to jest bardzo prawdopodobne, że urządzenie zostało wyłączone.

Nie ma w prawdzie częstej potrzeby wyłączania urządzenia. Lepiej, aby znajdowało się ono w stanie uśpienia. Gdy jednak zostało już wyłączone, to powinniśmy wiedzieć jak go ponownie włączyć. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przez około dwie sekundy przycisk zasilania i odczekaj kilka sekund aż system operacyjny zostanie załadowany i VoiceOver się odezwie. Od tej chwili urządzenie jest gotowe do pracy, ale za nim będzie można coś na nim zrobić, trzeba jeszcze odblokować jego ekran. W celu wykonania tej czynności ułóż urządzenie tak, aby przycisk "Home" znajdował się na dole ekranu. Następnie połóż na ekranie palec w jego lewym rogu i powoli przesuwaj go wzdłuż krawędzi w górę do przycisku "Odblokuj". Oderwij teraz palec i stuknij nim dwa razy szybko w ekran urządzenia. Jeżeli czynność ta przebiegła prawidłowo, to ekran urządzenia zostanie odblokowany o czym będziesz poinformowany wypowiedzianym przez VoiceOver odpowiednim komunikatem i charakterystycznym dźwiękiem.

Ekran można odblokować także przesuwając po nim trzema palcami. Ustaw trzy palce obok siebie i przeciągnij nimi po ekranie z lewej do prawej strony. Palce względem dolnej i górnej jego krawędzi mogą być ułożone poziomo, lub pionowo. Możesz, więc ustawić je tak jak ci jest wygodnie. Jeśli ekran nie odblokuje się, to powtórz powyższe czynności. Ekran nieużywanego urządzenia po określonym w "ustawieniach" czasie zostanie automatycznie zablokowany. Aby go odblokować należy na krótko nacisnąć przycisk zasilania, albo przycisk "Home" a następnie postępować tak jak to zostało opisane Powyżej.

Zarówno czas blokady ekranu, jak i jego wygaszania można zmieniać w ustawieniach urządzenia. Ekran urządzenia można także zablokować samemu. Aby to zrobić, naciśnij krótko przycisk zasilania.

Są programy, które mogą działać przy zablokowanym ekranie. Na przykład różnego rodzaju odtwarzacze muzyki, radia internetowe i programy czytające książki przy pomocy syntezatora mowy, z wykorzystaniem funkcji TTS. W takich sytuacjach po ustawieniu odpowiednich parametrów w programie spokojnie możesz zablokować ekran. Po zablokowaniu ekranu nadal działają przyciski regulacji głośności. Niektóre programy, pomimo zablokowania ekranu mogą wyświetlać na nim różne swoje komunikaty. Przy zablokowanym ekranie VoiceOver może informować cię o nadchodzących powiadomieniach. Domyślnie w ScreenReaderze funkcja ta jest wyłączona. Aby ją włączyć należy wybrać kolejno "Ustawienia", "Ogólne", "dostępność", "VoiceOver" i tam zaznaczyć przełącznik "Mów powiadomienia na zablokowanym ekranie".

Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie, to naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dwie sekundy. Po jego puszczeniu urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat z dwoma przyciskami "wyłącz zasilanie" i "anuluj". Domyślnie zaznaczony jest przycisk "wyłącz zasilanie", tak więc, aby go potwierdzić stuknij szybko w ekran dwa razy jednym palcem. Po tej czynności urządzenie zostanie wyłączone.