Wykaz omawianych w przewodniku gestów

Gesty wykonywane jednym palcem:

·        Szybkie przesunięcie w lewo – poprzedni element.

·        Szybkie przesunięcie w prawo – następny element.

·        Szybkie przesunięcie w dół – poprzednia wartość opcji wybranej na "pokrętle".

·        Szybkie przesunięcie w górę – następna wartość opcji wybranej na "pokrętle".

·        Przesunięcie palca – zaznaczenie rzeczy wskazanej palcem.

·        Pojedyncze tapnięcie – odczytanie zaznaczonego elementu.

·        Podwójne tapnięcie – uaktywnienie zaznaczonej pozycji.

·        Dwukrotne tapnięcie i przytrzymanie palca – wywołanie menu podręcznego, umożliwia zmianę położenia ikonek, odinstalowanie aplikacji itp.

Gesty wykonywane dwoma palcami:

·        Pojedyncze tapnięcie – wstrzymaj lub kontynuuj mówienie. Działa tylko po wywołaniu polecenia "Czytaj od góry ekranu" lub "czytaj od miejsca położenia fokusa".

·        Dwukrotne tapnięcie – wstrzymaj lub uruchom czynność np. odtwarzanie muzyki. Gdy jest aktywne pole edycyjne i mamy włączoną funkcję zamiany mowy na tekst, to gest ten włącza i wyłącza nagrywanie mowy.

·        Dwukrotne tapnięcie i przytrzymanie palców na ekranie – wywołanie funkcji umożliwiającej wprowadzenie własnej etykiety.

·        Trzykrotne tapnięcie – dostępna w VoiceOver funkcja przeszukiwania ekranu.

·        Przesunięcie w dół – odczytanie zawartości ekranu od miejsca położenia fokusa.

·        Przesunięcie w górę – odczytanie zawartości ekranu od góry.

·        Rozsunięcie palców – włączenie zaznaczenia tekstu.

·        Zsunięcie palców – anulowanie zaznaczenia tekstu.

·        Obracanie palcami w prawo, lub lewo – zmiana opcji "pokrętła".

·        Trzykrotne poziome potarcie w kształcie czarno drukowe litery "z" – cofnięcie się o ekran wstecz. Czasami działa także trzykrotne pionowe potarcie w kształcie czarno drukowej litery "N".

Gesty wykonywane trzema palcami:

·        Pojedyncze tapnięcie – odczytanie numeru wyświetlonego w aplikacji ekranu, lub współrzędnych położenia na ekranie pulpitu ikonki.

·        Dwukrotne tapnięcie – włączenie lub wyłączenie mowy.

·        Trzy krotne tapnięcie – włączenie lub wyłączenie "kurtyny".

·        Czterokrotne tapnięcie – skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka.

·        Poziome przesunięcie z lewej do prawej strony na zablokowanym ekranie – odblokowanie ekranu.

·        Przesunięcie do góry po ustawieniu fokusa na ikonce aplikacji w obszarze "Paska przełączania programów" – zamknięcie programu.

·        Przesunięcie w dół po umieszczeniu fokusa na ikonce znajdującej się na "Pasku statusu" – wyświetlenie "Centrum powiadomień".

·        Przesunięcie w górę po umieszczeniu fokusa na ikonce znajdującej się na "Pasku statusu" – wyświetlenie "Centrum sterowania".

·        Przesunięcie w obrębie aplikacji lub pulpitu w górę, dół, prawo lub lewo – zmiana ekranu.

·        Przesunięcie na ekranie pulpitu z góry do dołu – otwarcie wyszukiwarki Spotlight.

Gesty wykonywane czterema palcami:

·        Pojedyncze tapnięcie u góry ekranu – przenosi fokus na pierwszy element na ekranie.

·        Pojedyncze tapnięcie u dołu ekranu – przenosi fokus na ostatni element na ekranie.

·        Dwukrotne tapnięcie – włączenie i wyłączenie pomocy VoiceOver.

·        Przesunięcie w prawo, lub lewo - działa tylko na niektórych urządzeniach z większą przekątną ekranu –przełączenie do następnego lub poprzedniego uruchomionego programu.

Gesty wykonywane pięcioma palcami:

·        Uszczypnięcie – działa tylko na tabletach – zamknięcie uruchomionej aplikacji.