Przeszukiwanie zawartości pamięci urządzenia

Zawartość pamięci urządzenia możemy przeszukać przy pomocy wyszukiwarki Spotlight. Przeszukiwana jest cała jego pamięć tak, więc można szukać programów, notatek, plików muzycznych, książek, plików ze zdjęciami itp. Aby skorzystać z wyszukiwarki Spotlight, ustaw palec na dowolnej ikonce ekranu a następnie przeciągnij na ekranie pulpitu trzema palcami z góry do dołu. W wyniku tego gestu zostanie wyświetlona wyszukiwarka zawierająca pole edycji, w które możemy wpisać szukany tekst. W miarę pisania wyniki będą zawężane do tego co napisaliśmy. Jeżeli wpiszemy tylko jedną literę, to możemy otrzymać długą listę wyników. Lista jest dzielona nagłówkami na poszczególne kategorie tematyczne i w związku z tym, może być ona podzielona na "Programy", "Kontakty", "Muzyka" itp. Gdy wyników wyszukiwania jest dużo, to aby szybciej przemieszczać się po takiej liście możemy wybrać na "pokrętle" pozycję nagłówki i następnie gestami pionowymi poruszać się po odpowiednich kategoriach. Po dotarciu do odpowiedniej kategorii, chcąc z niej coś wybrać należy użyć gestów poziomych. Wybraną rzecz otworzymy dwukrotnym w nią tapnięciem. Umieszczony obok pola edycyjnego przycisk "Wymarz tekst", usunie wszystko, co się w nim znajduje. Tapiąc w przycisk "Anuluj" zamkniemy wyszukiwarkę.

Do pola edycyjnego możesz wprowadzać tekst na kilka sposobów. Możesz użyć domyślnie wyświetlanej ekranowej klawiatury QRT, możesz przełączyć się na pismo ręczne, albo na ekranową klawiaturę brajlowską. Możesz też użyć funkcji zamiany mowy na tekst.

Przeszukiwane kategorie oraz kolejność wyświetlania ich na liście wyszukiwania, można zmienić w Ustawieniach Spotlight. Aby się tam dostać trzeba tapnąć kolejno "Ustawienia", "Ogólne", "Wyszukiwarka Spotlight".

W ramach ćwiczenia uruchom wyszukiwarkę, wpisz literę "n" i odszukaj na liście wyników w kategorii "programy" ikonkę "Notatki". Tapnij ją dwa razy, żeby otworzyć program.