Zmiana położenia ikon na ekranie i tworzenie folderów

Ten rozdział pomoże ci uporządkować zawartość ekranów pulpitu i ułożyć na nich ikonki według własnych upodobań. Opisywany tu gest podwójnego tapnięcia i przytrzymania na ekranie palca, nie jest przeznaczony wyłącznie dla tej czynności. Można go stosować w wielu przypadkach, gdyż jego głównym zadaniem jest przepuszczenie do urządzenia następnego gestu, który zachowuje się tak, jak byśmy pracowali z wyłączonym VoiceOverem. Teraz wykorzystamy działanie tego gestu do zmiany położenia ikonek, ale w innych sytuacjach w dalszej części tego poradnika będziemy go używać do innych zadań na przykład do usunięcia zainstalowanego programu.

Ikonki można przesuwać w obrębie aktywnego ekranu zmieniając ich położenie, ustawiać jedną na drugiej tworząc folder, przenosić je na inny ekran, lub umieszczać w obszarze "Dock". W każdym przypadku robi się to w ten sam sposób. Proces przesuwania ikonek nie jest prosty, wymaga trochę zręczności i cierpliwości. Trzeba przy tym uważać, aby przypadkowo nie przenieść ikonki na inny ekran, lub nie stworzyć folderu, w którym zostanie ona umieszczona. Folder tworzony jest automatycznie w momencie nasunięcia na siebie dwóch ikonek a przemieszczenie ikonki na następny ekran ma miejsce z chwilą przesunięcia jej do jego krawędzi. Dlatego trzeba dobrze słuchać wypowiadanych przez VoiceOver komunikatów.

Jak już wiesz ekran pulpitu podzielony jest na wiersze i kolumny. O aktualnym położeniu ikonki możesz się dowiedzieć wybierając ją i uderzając w ekran raz trzema palcami. Urządzenia Apple nie lubią pustki w wierszach, dlatego też nie możesz sobie ustawić ikonki w pustym wierszu na przykład w drugiej kolumnie. Po przesunięciu jej do takiego wiersza, automatycznie zostanie ona umieszczona w jego pierwszej kolumnie. Dzieje się podobnie, jeżeli przesuniesz ikonkę na miejsce innej. Ta, na której miejsce ją przenosisz automatycznie zajmie pozycję, na której była ikona przenoszona. Aby to lepiej zilustrować załóżmy, że przenosisz ikonę notatek znajdującą się w kolumnie drugiej trzeciego wiersza na miejsce ikony zdjęcia zajmującą komórkę w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza. W tej sytuacji ikonka zdjęcia automatycznie przesunie się do kolumny drugiej trzeciego wiersza zwalniając komórkę dla ikonki notatek. Jeżeli przesuniesz ikonkę do pionowej krawędzi wyświetlacza, to zostanie ona przeniesiona na następny ekran pulpitu. Myślę, że po takiej dawce teorii możemy przejść do ćwiczeń.

Najpierw zmienimy położenie ikonki w obrębie aktywnego ekranu pulpitu. W ramach ćwiczenia przesuniemy "Kalendarz" do jego prawego górnego rogu. W tym celu odszukaj ikonkę kalendarza i określ jej położenie. Jeżeli znajduje się ona już w prawym górnym rogu ekranu, to przesuń ją do lewego górnego. Sprawdź też, jaka ikonka znajduje się aktualnie w miejscu, do którego zamierzasz przesunąć "Kalendarz". Taka informacja ułatwi ci później odnalezienie się na ekranie. Po znalezieniu ikonki "Kalendarza" tapnij w nią dwa razy jednym palcem i po drugim uderzeniu nie odrywaj go od ekranu. Teraz przesuń ją do wybranego miejsca. Dobrze słuchaj komunikatów VoiceOver, żeby przypadkiem nie utworzyć folderu. Chcąc umieścić ikonkę w wybranym położeniu musisz ją przesunąć obok ikonki, która już tam jest. Po dotarciu do tego miejsca VoiceOver poinformuje cię, obok jakiej ikonki jesteś i poda współrzędne komórki. Jeżeli jest to właściwe miejsce, to oderwij palec od ekranu. Teraz możesz obejrzeć ekran i sprawdzić, czy przenoszona ikonka znajduje się tam gdzie chcieliśmy. Zauważ, że podczas oglądania ekranu, VoiceOver wypowiada komunikat "edycja". Oznacza to, że cały czas jest aktywny tryb zmiany położenia ikonek. Dzięki temu możesz teraz tapnąć jeden raz w kolejną ikonkę i nie odrywając palca od ekranu przenieść ją w inne miejsce. Tryb przesuwania ikon możesz wyłączyć naciskając przycisk "Home". Po jego naciśnięciu ekran wróci do swojego standardowego działania.

W Następnym ćwiczeniu przesuniemy ikonkę na obszar "Dock". Jak pamiętasz obszar ten ma ograniczoną pojemność, dla tego też, jeżeli jest on u ciebie aktualnie zapełniony, to żeby muc na nim coś umieścić, najpierw musisz z niego jakąś ikonkę usunąć. Myślę, że najłatwiej nam będzie umieścić ikonkę w którymś z jego skrajnych obszarów, to znaczy przy prawej, lub lewej krawędzi ekranu. Sprawdź, więc, jakie ikonki się aktualnie tam znajdują. Teraz zrób tak jak ci wygodnie, to znaczy przesuń z "Dock" na ekran ikonkę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi. Czynność tą opisywałem w poprzednim ćwiczeniu. Następnie na jej miejscu umieścimy ikonkę "Notatki". Odszukaj więc na ekranie tą ikonkę i przesuń ją do obszaru "Dock" umieszczając ją w pustej komórce. Mam nadzieję, że ci się to udało.

W przeciwieństwie do ekranu pulpitu, obszar "Dock" nie musi być w całości zapełniony i po mimo usunięcia w jego środku ikonki, znajdujące się na nim pozostałe elementy nie zmieniają swojego położenia. Możesz, więc w tym miejscu obszaru uzyskać pustą komórkę, w której umieścisz inną ikonkę. Spróbuj to zrobić.

Kolejne ćwiczenie pokaże, jak przenieść ikonkę na inny ekran. Przenosić możemy tylko ikonki znajdujące się na pulpicie. Ikonek z "Dock" nie przeniesiemy, ponieważ na każdym ekranie wyświetla on taką samą zawartość. Na następny ekran przenieśmy ikonkę "Zegar". Odszukaj ją na ekranie a następnie przesuń w pobliże prawej, lub lewej krawędzi ekranu. W pewnym momencie usłyszysz jak VoiceOver mówi "ikonka blisko krawędzi ekranu". Poczekaj trzymając przez cały czas na niej palec do momentu zmiany ekranu. VoiceOver poinformuje cię o numerze ekranu, który został wyświetlony. Jeżeli jest to właściwy ekran, to puść ikonkę. Czasu na zareagowanie masz mało, bo ekrany bardzo szybko się zmieniają. Po kilku ćwiczeniach można jednak osiągnąć pewną wprawę. W trakcie tej czynności, gdy już wszystkie dotychczas istniejące ekrany zostaną przełączone a ikonka nie zostanie puszczona, urządzenie samo automatycznie stworzy następny pusty ekran. Po przesunięciu z ekranu wszystkich ikonek na inny, pusty ekran jest automatycznie z pulpitu usuwany. Jeżeli ci się udało, to w ramach dodatkowego ćwiczenia przenieś tą samą ikonkę z powrotem na jej poprzedni ekran.

Kolejne ćwiczenie pokaże jak utworzyć folder i przenieść do niego ikonki programów. Jak już wspominałem, folder jest tworzony z chwilą nasunięcia na siebie dwóch ikonek. Utworzymy teraz folder, w którym zgromadzimy ikonki związane z fotografią. Przełącz się na ekran, na którym w twoim urządzeniu znajdują się ikonki takich programów jak "Aparat", "Zdjęcia" i "Video". Jeżeli są one porozrzucane po kilku ekranach, to przenieś je na jeden. Następnie przesuń ikonkę "Zdjęcia" na ikonkę "Aparat". W pewnej chwili usłyszysz, jak VoiceOver informuje cię o tworzeniu nowego folderu. W tym momencie oderwij palec od ekranu a folder zostanie utworzony. Będzie miał on domyślną nazwę być może taką jak u mnie "Fotografia". Nazwę tą można zmienić, ale o edycji tekstu przeczytasz w dalszej części tego poradnika, tak, więc teraz tym się zajmować nie będziemy i pozwolimy, aby folder otrzymał domyślną nazwę. Po utworzeniu folderu, od razu zostanie on otwarty. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z naszymi założeniami, to powinny znaleźć się w nim dwa programy "Zdjęcia" i "Aparat". Sprawdź, czy tak jest. Teraz naciśnij klawisz "Home", aby zamknąć folder i wyjść na pulpit. Zobacz, że znajdująca się na pulpicie ikonka folderu zawiera informację o liczbie umieszczonych w nim programów. Aby dodać do niego kolejny program, na przykład "Video", przeciągnij jego ikonkę na ikonkę tego folderu. Otwórz folder i sprawdź, czy zawiera on teraz trzy ikony. Ikonki folderów podobnie jak ikonki programów możesz także przenosić.

Wyciągnięcie programu z folderu z powrotem na pulpit jest bardzo proste. Otwórz folder, wskaż odpowiednią ikonę i przeciągnij ją do góry ekranu. Jeżeli usłyszysz komunikat "ikona poza folderem", to przytrzymaj na niej palec przez około 5 sekund a następnie ją puść. Po opróżnieniu folderu z wszystkich znajdujących się w nim ikon, automatycznie jest on usuwany z pulpitu.